�strigsgades Skole


15206

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Skole og trafik


1949 - Skolepatruljerne

Med inspiration fra USA startede Danmarks første skolepatrulje i januar 1949. Første skole på banen var Sundpark skole på Amager. Den begyndte undervisningen af elever i 1948.
Der var nogen skepsis omkring projektet. Men det viste sig hurtigt, at det nyttede. Og patruljerne blev hurtigt et vigtigt led i sikringen af de mindste elever.
Danmark blev foregangsland for implementering af skolepatruljer i hele Norden. Og skolepatruljerne er stadig en vigtig brik i forebyggelsen af ulykker omkring skolerne.
Medlemmer af skolepatruljerne udstyres i dag med en skrigende gul vest og to 'refleks-slikkepinde'. Med den uniform på skal de sørge for færdselssikkerheden omkring skolen. Medlemmer kaldes i daglig tale for SP´erne. De udtages blandt de ældste elever.

Selv om Sundpark Skole kan prale af at være først med etableringen af skolepatruljer, så er også ØS med SPer fra 1951 - kan der læses i en senere årsberetning:

      Skolepatruliesystemet - S.P.S. - har med Hr. kommunelærer Hornung-Jensen som patruljeinspektør virket ved skolen siden 1951. I år tildeltes Kongelig Dans Automobilklubs udmærkelsestegn til 17 SP'ere i hele landet, 8 gik til København, heraf 4 til Østrigsgades skole, nemlig til Hanne Nielsen, Erik Hey, Hans Chr. Pedersen og Niels Werngreen. Et særdeles fint resultat.

Også billedmateriale er Sundpark-eleverne leveringsdygtige i - her er et par af SP på vagt.
Skolepatrulje Skolepatrulje
Bjarne Borggaard, skolepatrulje i januar og oktober 1956.

Færdselsundervisning

Er givet af hr. overbetjent Mauritzen i alle klasser fra 2. klasse og opefter, og 2. klasserne har desuden i politibil været ude at studere trafikken. - I foråret afholdtes politiets cyklistprøve. 158 elever fra og med 5. klasse deltog i prøven. 30% bestod.
Der har sikkert tidligere også været færdselundervisning, men er føst beskrevet med Jørgen Haars første årsberetning (juni 1953).
Året efter er informationsniveauet betragteligt hævet i årsberetningen generelt og Jørgen Haar skriver:
Færdselsundervisning blev atter i år givet af hr. overpolitibetjent H. Mauritzen i alle klasser fra 2. klasse og opefter. Herom fortæller hr. Mauritzen :
„Alle 2. klasserne fik 3 timers undervisning, i det væsentlige baseret på „Min egen færdselsbog". I den første time blev gennemgået fodgængerreglerne og enkelte cyklistregler. I anden time kørte børnene klassevis under ledelse af to politimænd til befærdede steder for i praksis at vise, at de havde fået forståelsen af at færdes rigtigt som fodgængere. Derefter studeredes lyskurven, både den almindelige og den, der tillader højresving. I tredie time omtaltes den farlige leg på gader og veje, endvidere blev forklaret og demonstreret de færdselstavler, der kan få betydning for børnene. - De øvrige klasser fik 1 times færdselsundervisning, i de yngste klasser efter „Min egen færdselsbog", i de lidt ældre klasser anvendtes magnetisk trafikplan, og i de højere klasser er undervisningen mere en slags studiekreds, hvor aktuelle problemer drøftes, i år blandt andet de nye hovedvejsbestemmelser. - Netop fordi den varierende undervisning udøves over for de samme elever i 7-8 år, er der mulighed for ikke alene at give eleverne en viden om trafik, men frem for alt en forståelse af det nødvendige i at bære sig rigtigt ad, og det er navnlig herigennem, at arbejdet viser sig at have båret frugt (intet barn i den skolepligtige alder blev dræbt i trafikken i København i 1953) og forventes at få den allerstørste betydning, når den nuværende generation af unge bliver voksne og selv skal sende deres børn ud på gader og veje.
Samtidig med færdselsundervisningen blev foretaget en kontrol af de cykler, der stod i skolens stativer. Cykler med mangler blev forsynet med mærkeseddel med angivelse af fejlene, bagpå sedlerne er trykt en opfordring til eleven om at vise sedlen hjemme og få fejlen rettet. I år var der mangler ved godt 26 % af cyklerne. Var Deres barns cykel imellem, eller kontrollerer De den jævnligt?
Skolepatruljesystemet S.P.S. - har med hr. kommunelærer Hornung-Jensen som patruljeinstruktør virket ved skolen siden 1951. I år tildeltes Kongelig Dansk Automobilklubs udmærkelsestegn til 17 SP'ere i hele landet, 8 gik til København, heraf 4 til Østrigsgades skole, nemlig til Hanne Nielsen, Erik Hey, Hans Chr. Pedersen og Niels Werngreen. Et særdeles fint resultat.″
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
trafik er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 553 gange af 266 brugere (14%).