�strigsgades Skole


10303

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Offentlig høring


OBS! Høringsfasen er afsluttet OBS!

Læs om politikernes forslag og deltag i indsigelserne mod de besparelser, der er en direkte følge af det katastrofale forlig mellem A-B-F.Indsend dit eget høringssvar inden 1. november til
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sekretariatet, Rådhuset, 1599 København V
og/eller
Hjælp os med at samle underskrifter (hent dokumentet nederst)
Giv følgende indsigelse vægt med mange undeskrifter

Til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune


Østrigsgades Skole er til vores store forundring indstillet til fysisk sammenlægning med og på Sundpark Skole, hvilket jo er det samme som en nedlæggelse af Østrigsgades Skole.

Med vores underskrifter ønsker vi hermed på det kraftigste at protestere imod nedlæggelsen af Østrigsgades Skole.

Østrigsgades Skole har nu i over 100 år fungeret som en - til enhver tid - moderne og velfungerende skole i smukke bygninger, som med nænsom hånd jævnligt er blevet renoveret, og derfor altid har fulgt med tiden.

Da skolen startede i 1906, var det en topmoderne skole med lyse og venlige lokaler. (I den tids målestok. Der var jo ikke så tæt bebygget, som der er i dag).
I 2007 fremstår skolen stadig topmoderne med lyse og venlige lokaler (trods den tætte bebyggelse omkring skolen). Dette på grund af en jævnlig og nænsom renovering af de smukke, gamle og velholdte bygninger. Senest en renovering til ca. 30 millioner kroner til bl.a. et topmoderne pædagogisk center med sidste nyt på IT-området, således at skolen i dag er én af Københavns Kommunes IT-flagskibe, tip-top moderne fysik-, natur- og tekniklokaler, fælles storrum, nyt musiklokale og redigeringsrum, ny og flot drengeidrætssal, samt ikke mindst helt nyt tag.
Herudover har skolen selv løbende brugt mange penge til indvendig vedligeholdelse, herunder bl.a. nye ergonomiske skolemøbler, tavler, maling af lokaler, og ikke mindst har skolen i dag vel nok byens pæneste skoletoiletter.

Ja, det var så lidt "kolde" økonomiske betragtninger. Men så er der jo - ikke at forglemme - de menneskelige aspekter.

Mange "gamle" elever har med vantro læst om planerne for nedlæggelsen af DERES go'e, gamle skole, læs: Østrigsgades Skole. Som én af de "gamle" elever udtrykker det:
"Østrigsgades Skole har som en af de få skoler i Danmark en omfattende og meget levende kultur for gamle elever, bl.a. udmøntet i den årlige tilbagevendende "Gamle Elevers Aften", hvor flere hundrede "gamle" elever mødes og mindes de glade dage på Østrigsgades Skole. For ikke at forglemme hjemmesiden for "gamle" elever www.skolekammeraten.dk med pt. ca. 725 tilmeldte brugere. Det betyder også, at mange gamle ele-ver holder fast i at besøge skolen mindst denne ene gang hvert år. Selv har jeg gjort dette i næsten alle årene, efter jeg forlod skolen. Vi følger med i, hvad der sker på skolen og glædes over udviklingen. Jeg finder det vigtigt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan forstå, at denne skolekulturarv må og skal bevares.
Østrigsgades Skole er en skole, som der - mig bekendt - ikke findes lige i området, hverken historisk eller kulturelt set.
En beslutning om lukning af Østrigsgades Skole må derfor i mine øjne tages op til en revurdering. Her lukker man ikke bare en skole, men man begraver også et vigtigt og veldokumenteret stykke kulturhistorie."

De nuværende elever, deres forældre og lærere på Østrigsgades Skole finder ligeledes BUF's forslag til beslutning om lukning af Østrigsgades Skole, aldeles uigennemtænkt:

Eleverne har i det daglige stor glæde af det sunde og trygge skolemiljø, som Østrigsgades Skole gennem en lang og sej tradition altid har været, og stadig er garant for.
Det sociale klima er præget af elever, der passer på hinanden, hjælper hinanden og ikke mobber hinanden.

Østrigsgades Skole har pt. 8 specialklasser, hvor der bl.a. går børn med Asperger og ADHD. Disse børn har specielt brug for en tryg, forudsigelig og velstruktureret hverdag i faste rammer og kendte omgivelser med kammerater og lærere, de kender, og som kender dem.
Dette vil de selvsagt ikke kunne få med en flytning til Sundpark Skole eller andre skoler. Tværtimod er risiko-en for ubodelig skade for disse børn overhængende.

Forvaltningen forventer et væsentligt nybyggeri i Sundparks Skoles distrikt, og dermed også flere elever. Og hvor havde man så tænkt sig at gøre af dem ??? Stuve dem ind i 21 klasselokaler ??? Det er altså ikke bur-høns, det handler om, men levende børn af kød og blod !!!
Det overvejes godt nok i forvaltningen at udbygge Sundpark Skole. Men hertil må vi spørge: Hvor ???
Der er da kun skolegården at bygge på. Skal eleverne ikke længere have mulighed for at komme udendørs og lege i frikvartererne ???

Vi skal derfor på det kraftigste henstille til BUF og BR at tage forslaget om sammenlægning af Østrigsgades Skole med og på Sundpark Skole - og dermed nedlæggelse af Østrigsgades Skole - af bordet !!!
Lokalområdet vil miste en skole med en meget lang tradition for en fremsynet, progressiv og dynamisk linie med glade og trygge børn.

Men vigtigst af alt:

Det er vores allesammens fremtid - børnene - det går ud over !!!


D O W N L O A D

underskrivningslister i Word eller PDF

Udskriv gerne flere til uddeling eller fremlæggelse hvor mange kommer forbi
Udskriv indsigelsen, så underskriftlisten er på for- og teksten på bagsiden

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
hoering er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 104 gange af 42 brugere (2%).