�strigsgades Skole


10971

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Skolescenen


»Aprilsnarrene« (1934)
En af de mange
føste forestillinger
fremført fra scenen i
den dengang nye Aula.

KOMEDIE PAA SKOLEN

      Skolens unge Piger fra 4. Mellem og Realklassen havde Søndag den 14. Januar inviteret Forældre og Bekendte til Skolekomedie i den nye Aula, hvor de opførte Heibergs Vaudeville »Aprilsnarrene«.
      Det blev en stor Aften. Den smukke, moderne Teatersal (som de fleste af Gæsterne ved denne Lej­lig­hed første Gang fik Anledning til at beundre) var smækfuld af et veloplagt Publikum, hvori vi blandt andet saa flere Ø. S.ere. Skolen var repræsenteret af den nye Inspektør, Hr. Niels Hjelme og Frue og mange af Skolens unge Lærere og Lærerinder, foruden en Del kendte Ansigter fra vor Tid; vi bemærkede bl.a. Hr. Ernst Müller (nu Inspektør ved Hans Tavsensgades Skole), Hr. og Fru Hartling, Hr. og Fru Adrian, Hr. Schæbel, Hr. Westphal-Nielsen o. fl. Kunde man forlange en festligere Ramme?
      Som en lille Forret dansede en sød lille Pige under stort Bifald et fikst Balletnummer, hvorefter man gik over til Vaudevillen.
      De unge Piger var gaaet til Opgaven med Lyst og Energi og gjorde deres Instruktor, Skolens Tegnelærer, Billedhugger Herman Andersen, Ære ved at løse den virkelig nydeligt, ja, uden falsk Ros har man Lov at sige: storartet. Naa, der er vist ogsaa lidt af en Skuespillerinde i de fleste unge Damer - mon ikke? I hvert Fald vil de gerne spille Teater og gør det ogsaa i de fleste Tilfælde bedre end Kavalererne.
    Vi skal ikke saa Jalousi blandt de smaa Skue­spil­ler­inder ved at fremhæve den ene for den anden; de var iøvrigt ogsaa gode allesammen - hvordan kan det være andet, naar Far, Mor og Søster o. s. v. ser be­un­dren­de til. Aftenen sluttede med bragende Bifald - Blomster - og mange Fremkaldelser.
      Altsaa stor Sukces.
H. Chr.
i »SKOLEKAMMERATEN«
10. Aargang nr.6 februar 1934.

»Lykke Per« (1934)
En af de
føste forestillinger
fremført fra scenen i
den dengang nye Aula.
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
skolescene er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 817 gange af 330 brugere (18%).