�strigsgades Skole


10874

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Musikskolen


Traditionelt har skolen haft en righoldig musisk tradition med et bredt repertoire, spændende fra klassiske koncertarrangementer, teater- og revyforestillinger, til bal arrangeret af skoleforeningen med tidens toner.
Midt i forrige århundrede startede Jørgen Haahr »Musikskolen« som fritidsskole, men fik også de musiske fag opprioriteret på skoleskemaet.


Jørgen Haahr skriver i Årsberetningen juni 1954:
Musikskolen startede sidste september og har i dag 140 elever (ca. 100 blokfløjteelever og ca. 20 elever på hvert af instrumenterne klaver og violin). Disse tal er for små; thi at dyrke musik er så udviklende, så karaktergivende, kan være så fornøjeligt og berede en så rige stunder senere hen i livet, at ethvert barn burde have lov i det mindste et par år af skoletiden at forsøge et instrument. Men et instrument er dyrt at anskaffe. Det er dyrt at betale noder, eventuelt nodestativ og undervisning i 11 af årets måneder. For at hjælpe hjemmene låner vi gratis blokfløjter og violiner ud til interesserede børn - og takket være violinbygger Poul Merling, der har ydet os en behagelig kredit, har vi hidtil kunnet dække efterspørgselen efter instrumenter. Vi håber at kunne blive ved dermed. Penge til afdrag på vor regning indtjenes (forhåbentlig) ved forestillinger af forskellig art. Derfor: Støt os, hvis De kan, og kom når vi indbyder! Men send os først og fremmest Deres børn. Blokfløjten er et fortræffeligt instrument for begyndere, selv for de små, f. eks. helt ned til 2. klasse. Den tekniske side af sagen er til at overkomme, så eleven får tid til at tilegne sig den mest elementære viden om musik (nodekendskab m.m.). Hvis Deres barn synes at bevare lysten til musikken, og skolen i et par "blokfløjteår" har set eleven lidt an, ja, så kan vi sammen overveje, hvor vidt der skal fortsættes på blokfløjte, på hvilket instrument man kan drive det ret vidt, eller det kan tilrådes at gå over til andet instrument, f. eks. den meget sværere violin, eller andet. På blokfløjten kan man også ret hurtigt komme med i samspil, enten her på skolen eller sammen med kammerater og søskende derhjemme, eventuelt med far og mor! Vi har nemlig aftenhold for forældre, der ønsker at spille sig sammen med deres børn, og det er ikke nogen dårlig ide. Fælles interesse og samarbejde forældre og børn imellem giver styrke og sammenhold. Meld Dem. De vil ikke fortryde det. Det gi'r renter senere hen!

Hansen fløjter

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
musikskole er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 548 gange af 224 brugere (12%).