�strigsgades Skole


72696

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Klassebilleder fra Sundpark Skole

med skolestart 1950-59Skolestart

1950
1951
1952
1953
1954

1955
1956
1957
1958
1959
Billed
Marianne Jespersen har scannet.

1949-50


IV.A Drenge Sundpark Skole 1958-59 (1. klasse 1949-50).
4.rk.: William Olsen, Jørgen Anton, Jan Hagen Jensen, André Sejer Winter Jensen, 5, 6, Rolf Larsen, Bjarne Borggaard
3.rk.: Klasselærer Hans Holmgård - 1, Freddy Kronwald, Ole Suzkiewich, Kaj Møller , Frank, Elo, Torben, Mogens
2.rk.: Carl Johan, Benner Edelsparre, Mogens, Torben, Tim Parbst, Jørgen, Keld Rosenager
1.rk.: Jørgen Andersen, Hans Elo Andreasen, Leif Andersen, Gert Brandt
(Kilde: Bjarne Borggaard har scannet og suppleret med navne, Jørgen Nielsen, Aase Madsen)
1. klasses drenge fra 1950 ved 50 års afgangsjubilæum.
Bagerst: Jørgen Anton, Jørgen Andersen, Bjarne Borggaard, Freddy Cronqvist, Torben Bech
I midten: André Sejer Winter, Gert Brandt, Jan Hagen, Per Grundtvig, Rolf Larsen, Benner Edelsparre
Forrest: William Olsen, Jørgen Nielsen
(Kilde: Jørgen Nielsen, der har scannet og suppleret med navne).

1950-51

1.A drenge fra Sundpark Skole 1950
4.rk.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Lærer.
3.rk.: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2.rk.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jørgen Andersen, 9, 10.
1.rk.: 1, Hugo Bach (Hansen), 3, 4.
(Kilde: Hugo Bach).
1.C drenge fra Sundpark Skole 1950
4.rk.: 1, Torben, Elo, 4, 5, Kaj, Rolf Larsen, 8, Torben, Ole Faber.
3.rk.: 1, Kurt, 3. Erling Mårtensen, 5, 6, Andre Sejer Winter Jensen, Poul Smidt, Jimmi Østergård.
2.rk.: 1, 2, Mogens Jensen, 4, Finn Rasmussen, Leif Schmidt, 7, Jørgen Nielsen, Birger.
1.rk.: 1, 2, 3.
(Kilde: Jørgen Nielsen, der har scannet og suppleret med navne).
Klassebillede 5. C fra 1954
4.rk. Lære Grethe Hansen, John Petersen, Svend Truelsen, Henning ?, Gustav ?, Jørgen Christensen(mit billed) Jørgen Hansen, Kaj Møller.
3.rk. John Christensen, Per Jacobsen, Guri ? Mogens Elvig, Kjeld Rosenager, Bjørn Henriksen
2.rk. Ronni Soop, Torben ? måske Hansen, Robert Pedersen, Per Malling, Ole Olsen, Mogens ? måske Hansen.
1.rk. Jørgen Truelsen, Per Trosborg, Jørgen Bertram Ramussen.
(Kilde: Jørgen Ernsø).
1.D Drenge Sundpark Skole 1950-51
4.rk. Lære hr.Kromann. ? . Gustav Pedersen? . ? . Erik . Keld Rosenkvist . Mogens Elvig . Jørgen Hansen? . John
3.rk. Jørgen Thuesen . Ole. Jørgen Christensen . Svend Truelsen . John Christensen . ? . Kaj Møller . Per Malling. ? . ? . Kristian
2. rk . ? . ? . Villy . Jan Reimer .? . ? . Bjørn Haugaard . ? . Robert Pedersen
1.rk . ? . Anker. ? .
En del af eleverne går igen på klassebilled af 5 C 1954.
(Kilde: Kristian Nielsen har scannet og navngivet, Jørgen Ernsø suppleret).

Feriecykkeltur nordjylland 1951, H. Jeppesen med hans drenge
feriecykkeltur nordjylland h.jeppesen med hans drenge 1951a, Sundpark Skole feriecykkeltur nordjylland h.jeppesen med hans drenge 1951a, Sundpark Skole
(Kilde: Mogens Rasmussen, der har scannet)

Pigerne fra 3., 4. og 5. a 1952-55
(Kilde: Lis Tugwell (f. Højberg), der har scannet og påskrevet navne).

1951-52


4.rk.: Per Vang Sørensen, Per Østersø, Finn Hyllested, Henning Adrian, Jørgen I. Jensen, Kristian Madsen, Alex Hansen, Ole Toxværd, Bjarne Nicolajsen, Preben Wandahl Jensen, Klasselærer Helge Tage Bruno Jeppesen.
3.rk.: Ole Born Hansen, Tonny Kreutzfeldt, Flemming Krebs, Gunnar Holm, Kurt Andersen, Gunner, 7, Tom B Hansen, Tim Simonsen, Poul Erik Andersen.
2.rk.: Henning Bjerregaard, Lars Christiansen, Kaj Hansen, Leif Hjarsøe, Børge Larsen, Kurt Lerche Jensen, Frank Sørensen, 8, Erik Christensen, 10, Arne Sørensen.
1.rk.: Steen Kjær, Michael Hansen, Ove Carlsen, Ole Nielsen.
(Kilde: Jørgen Nielsen, scannet og navngivet af Henning Bjerregaard).


4.rk.: 1, 2, 3, Povl Rasmussen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Klasselærer.
3.rk.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2.rk.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1.rk.: 1, 2, 3.
(Kilde: Povl Rasmussen, der har scannet).


Navnene er foreløbig ikke kendt.
(Kilde: Lizzie Frederiksen).

Navnene er foreløbig ikke kendt.
(Kilde: Flemming Kristensen (GEA15)).
Navnene er foreløbig ikke kendt.
(Kilde: Flemming Kristensen (GEA15)).

4.MA drenge fra Sundpark Skole 1959

3.rk.: Ove Carlsen, Finn Hyllested, Steen Kjær, Lars Christiansen, Torben Bech, Kurt Andersen, Ole Toxvæ rd, Kurt Lerche Jensen.
2.rk.: Henning Adrian, Jørgen I. Jensen, Michael Hansen, Bjarne Nicolajsen, Kristian Madsen, Frank Sørensen, Per Vang Sørensen, Klasselærer Helge Tage Bruno Jeppesen.
1.rk.: Poul Erik Andersen, Tim Simonsen, Henning Bjerregaard, Arne Sørensen, Tonny Kreutzfeld, Kaj Hansen, Ole Nielsen, Tom B. Hansen.
(Kilde: Jørgen Nielsen, scannet og navngivet af Henning Bjerregaard).

1952-53

Billedet er affotograferet af Kaj Rasmussen.
(Der er kronologisk fejl - men hvilken?)
4 rk: Karsten Tipsmark - 2 - 3 - 4 - Flemming Policke - 6 - Dan Bæring - 8- Lærer: Holleris Nielsen
3 rk.: Torben Barth - Helge - Tom Hansen - Tommy Geisler - Arne Metzsch - Benny - Erik Andersen - Mogens
2 rk.: Jan - Jan Hartelius - Oleg Parbst - - Bent Sørensen - Ivan Poulsen - Anker - Benny - Lars Madsen
1 rk.: Søren Cronqvist - Mogensen - 3 - Niels Ekenberg - Bernhard Christensen - Henning - Kristen
Billedet er stillet til rådighed af Arne Metzsch og indscannet af Leif Eeg.
Øverste række: Preben Melgård, Henning S., Tonny Petersen, Bjarne Larsen, Jan Christiansen, Kaj Rasmussen, Gunnar Nielsen og Klasselærer Pii
Tredje række: Keld Fuldby Olesen, Jan Pedersen, Børge Hansen, Jan Foli Hansen, Jan Rerup, Per Jeppesen, Mogens Andersen
Anden række: Peter Helmer Hansen, Per Hard Poulsen, Søren Kristensen, Ole Pedersen, John Mørk, Georg Lyderik, Jørgen Jørgensen
Esper Jørgensen ,Henning Julin, Jan Keller
Billedet er affotograferet af Kaj Rasmussen. Per Hard Poulsen har suppleret med navne.
(Der er kronologisk fejl - men hvilken?)
2 rk.: Jan Møller - Karl Aage Pedersen - Arne Metzsch - Kjeld Poulsen - Henry Nielsen - Keld Laustsen - Arne Kristoffersen - John Arnesen - Bent Sørensen - Lærer: Arne Sørensen
1 rk.: Dennis Jørgensen - Jørgen Barrning - John Sørensen - Flemming Torp - Niels Ekenberg - Jørgen Lysbro - John Sørensen - Dan Bæring - Kim Christensen - Bjarne Rasmussen.
1 rk.: Dennis Jørgensen - Jørgen Barrning - John Sørensen - Flemming torp - Sten Jensen - Jørgen Lysboe - John Sørensen - Jan Nielsen - Kim Vormann - Bjarne Nielsen.
Keld Laustsen skriver: »det står der bag på mit billede, men det er måske ikke helt rigtigt.« Kelds navngivning af 1. rk. afviger fra den oprindelige og derfor gengivet under den tidligere af Arne Metzsch, hvis navne er suppleret med Kelds oplysninger i begge rækker, hvor de manglede.
Billedet er stillet til rådighed af Arne Metzsch og indscannet af Leif Eeg.

Sundpark skole - 3. Mellem - Piger - 1959-60 - Julen 1959
Hold musen henover billedet for at se numrene på pigerne
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.
(Kilde: Billedet er stillet til rådighed af Kirsten Ingemann (f. Landsy), og scannet af Flemming Landsy.)
Sundpark skole - 4. Mellem - Piger - 1960-61
3.rk.: Mia Pedersen, Helle Olsen, Britta, Bente Jensen, Käthe W., Vivian Jensen, Ulla Schmidt, Elena Andersen, Bodil Wulff
2.rk.: Ulla Henriksen, Lærer fru Sonne, Kirsten Landsy, Sonia Jensen, Jytte W., Jette T., Kirsten Søegård, Ingelise, Bente Jensen, Lisbeth Jørgensen, Ingelise Petersen
1.rk.: Kirsten Marcussen, Evy B., Winnie L., Aase Christensen, Inger Lindquist, Lis Rasmussen, Connie Hansen
(Kilde: Billedet er stillet til rådighed af Kirsten Ingemann (f. Landsy), og scannet af Flemming Landsy. Kirsten og Flemming har suppleret med navne.)

1955-56

Billede fra skolegården Sundpark skole 1955/56 1.C
? - Inge Hansen?? - Eva Kitting - Eva Hansen - Anne-Marie Jensen - Anni Jørgensen - Marianne Sørensen - Sonja Christiansen - Elsa Rasmussen - Majken Olsson - Lena Nielsen?? - Marianne Olsson?? - Connie - Elisabeth Kramshøj - Karin Larsen?? - Lone Kristensen - Agnete Kristiansen - Lone Petersen - Solvej Andersen??
(Kilde: Karin/Anni Jensen (f.Jørgensen) har scannet og navngivet).

Sundpark Skole 2 c. 1956/57

4.rk.: Frk. Elise Westergaard - Solvej Andersen - Inge Hansen - Bodil Brandt - Elsa Rasmussen - Connie - Bente Madsen - Eva Kitting - Marianne Olsson.
3.rk.: Judy O. - Gunver Magnusson - Lena Nielsen - Lone Petersen - Lone Kristensen - Annelise Højlind - Bente Jensen.
2.rk.: navn? - Sonja Cristiansen - Anni Jørgensen - Lis Jørgensen - Linda Skovlund - Majken Olsson - Marie Duch - Lene Pedersen - Agnete Kristiansen.
1.rk.: Marianne Sørensen - Rita Støckel - Karin Larsen - Elisabeth Kramshøj - Connie.
(Kilde: Anni Jensen (f.Jørgensen) har scannet og navngivet).
Bagest fra v. Bodil Brandt, Anni Jørgensen, Majken Olsson, Agnete Kristiansen, Lis Sørenen, Bente Madsen, Marianne Sørensen, navn?, Elisabeth Kramshøj
Midterst fra v. Connie, Annelise Højlind, Eva Kitting, Lone Petersen, Lone Kristensen, Linda Skovlund, Lena Nielsen, Judy O., Bente Jensen.
Forrest fra v. Anne-Marie Jensen, Rita Støckel, Karin Larsen, Eva Hansen, Lene Pedersen, Marie Duch, navn?, Elsa Rasmussen
(Kilde: Anni Jensen (f.Jørgensen) har scannet og navngivet).
Det er Karin Larsen tv. og Anni Jørgensen th. der holder i hånd.

Sundpark skole. 3 c. 1957/58

4. rk.: Karin Ditlevsen - Marianne Olsson - Linda Skovlund - Majken Olsson - Annelise Højlind - Eva Rømer - Gunver Magnusson - Elsa Rasmussen.
3. rk.: Karin Larsen - Marianne Sørensen - Elisabeth Kramshøj - Lone Kristensen - Lone Petersen - Bente Madsen - Bodil Brandt - Agnethe Kristiansen.
2. rk.: Judy O. Sonja Christiansen - Anni Jørgensen - Rita Støckel - Frk. Elise Westerggard - Eva Kitting - Lis Jørgensen - Lene Pedersen.
1. rk.: Solvej Andersen,Bente Jensen - Helle B. Larsen - Marie Duch - Lena Nielsen
(Kilde: Anni Jensen (f.Jørgensen) har scannet og navngivet).
Sundpark skole. 5 c. 1959-60
5.c piger fra Sundpark Skole 1959-60
3.rk.: Majken Olsson - Karin Ditlevsen - Annelise Højlind - Linda Skovlund - Bodil Brandt - Lone Petersen - Inge Hansen.
2.rk.: Bente Madsen - Eva Kitting - Karin Larsen - Eva Hansen - Gunver Magnusson - Anne-Marie Jensen
1.rk.: Bente Jensen - Lis Sørenen - Lena Nielsen - Elsa Rasmussen - Helle Larsen - Marie Duch - Rita Støckel - Sonja Christiansen - Lene Pedersen
Lærer: Elise Westergaard
(Anni Jensen er ikke med på billedet)
(Kilde:Anni Jensen/Karin).

Sundpark skole. 8. eller 9. av 1962-64
8.-9. av fra Sundpark Skole 1962-64
3.rk.: Knud? - Michael - Steen - Jan Møller - Keld - navn? - Leif - Poul Egelund - Tony - navn?
2.rk.: Frk. Elise Westergaard. - Anette - Sonja Christiansen - navn? - Janne? - Kirsten?
1.rk.: Linda Skovlund - navn? - Rita Stockel - Anni Jørgensen - Karin Larsen - Jytte? - Lis Jørgensen.
(Kilde:Anni Jensen(f.Jørgensen) har scannet og navngivet).

Sundpark skole - 1. real 1962-63
1. real blandet 1962-63 (skolestart 1955-56)
3.rk.: 1. Flemming Landsy, 2. Allan Dam, 3. Steffen Christensen, 4. Bent Petersen, 5. Søren Rantorp, 6. Birger Pedersen, 7. Poul Lyderik, 8. Bjarne Jensen, 9. Tom Agerbæk, 10. Steen Jensen Jørgen
2.rk.: 1. Eero Danielsen, 2. Bent Nielsen, 3. Bodil Jensen, 4. Marit Petersen, 5. Kirsten Andersen, 6. Edel Bækgaard, 7. Ingelise Jensen, 8. Susan Sørensen, 9. Poul-Erik Jensen
1.rk.: 1. Birgit Sørensen, 2. Jytte Poulsen, 3. Lis Pedersen, 4. Hanne B., 5. Anita Kühn, 6. ???, 7. Anne
(Kilde:Flemming Landsy har scannet og suppleret med navne)

Sundpark skole - 2. real 1963-64
2. real blandet 1963-64 (skolestart 1955-56)
3.rk.: 1. Poul-Erik Jensen, 2. Steffen Christensen, 3. Birger Pedersen, 4. Søren Rantorp, 5. Poul Lyderik, 6. Bjarne Jensen, 7. Bent Petersen, 8. Tom Agerbæk, 9. Eero Danielsen
2.rk.: Lærer Aage Bentzon- 1. Allan Dam, 2. Flemming Landsy, 3. ???, 4. Anita Kühn, 5. Steen Jensen Jørgensen, 6. Bent Nielsen
1.rk.: 1. Birgit Sørensen, 2. Ingelise Jensen, 3. Lis Pedersen, 4. Marit Petersen, 5. Bodil Jensen, 6. Susan Sørensen, 7. Jytte Poulsen
(Kilde:Flemming Landsy har scannet og suppleret med navne)

Sundpark skole - 3. real 1964-65
3. real blandet 1964-65 (skolestart 1955-56)
3.rk.: 1. Flemming Landsy, 2. Steffen Christensen, 3. Steen Jensen Jørgensen, 4. Søren Rantorp, 5. Poul Lyderik, 6. Bjarne Jensen, 7. Bent Petersen, 8. Allan Dam
2.rk.: 1. Poul-Erik Jensen, 2. Tom Agerbæk, 3. Anita Kühn, 4. Hanne, 5. Bent Nielsen - Lærer Aage Bentzon
1.rk.: 1. Ellen, 2. Susan Sørensen, 3. Birgit Sørensen, 4. Bodil Jensen, 5. Ingelise Jensen, 6. Lis Pedersen, 7. Jytte Poulsen, 8. Marit Petersen
(Kilde:Flemming Landsy har scannet og suppleret med navne)

1957-58

1.A 1957-58 Fru Bengtsen billede
2. real. 1966. billede Jan - Preben - Palle - Per - John - Stig - Jesper - Søren - Søren.
Carsten - Jane - Gitte - Gullmaj - Anette - Joan - Elsebeth - Birte - Marianne - Per - Lærer Lund.
Yvonne - Tove - Anette - Jytte - Inga - Lis - Johnna.
Vi kom fra mange skoler på Amager.
(Kilde: Marianne Jespersen f. Jacobsen).

1958-59

Sundpark skole. 1. u 1958/59
Sundpark skole. 1. u 1958/59
Der startede 5 stk. 1. Klasser det efterår. to i "drengeenden" og tre i "pigeenden".
Lærer var vist en vikar for Hr. Nielsen, vores klasselærer
Øverst fra venstre:
1. NN, 2. Leo Sørensen, 3. René Beider, 4. Kurt Hansen, 5. Jørgen, 6. NN, 7. Georg Andersen, 8. Mogens Højby Jensen,
9. Birger, 10. Jan, 11. Ole Wengel, 12. Danny Petersen, 13. Bent G. Petersen, 14. Allan, 15. Tom,
16. Birthe, 17. Anni Sørensen, 18. Merethe, 19. Marianne, 20. Dorit, 21. Britta, 22. Alice, 23. Merethe, 24. Sussi,
25. Ady, 26. Helle, 27. Nina
(Kilde: Danny Petersen har scannet og navngivet).
Sundpark skole. 2. u 1959/60
Sundpark skole. 2. u 1959/60
Lærer Hr. Nielsen vores klasselærer, der har opstillet et fotoapparat med selvudløser.
Øverst fra venstre stående på vandposten:
1. Danny Petersen, 2. Leo Sørensen, 3. Frank Allan Olsen, 4. Allan Andersen, 5. Jørgen, 6. Ole, 7. Bent G. Petersen, 8. Jan.
Siddende på vandpostens sokkelsten fra venstre:
9. Georg Andersen, 10. Birger, 11. Mogens Højby Jensen, 12. NN, 13. Ole Wengel, 14. René Beider, 15. Kurt Hansen.
Siddende på asfalten fra venstre:
16. Merethe, 17. Marianne, 18. Dorit, 19. Nina, 20. Ady, 21. Birthe, 22. Britta, 23. Merethe, 24. Sussi, 25. Merethe.
Forreste række siddende : 26. Anni Sørensen, 27. Helle Rosenkvist, 28. Alice.
(Kilde: Danny Petersen har scannet og navngivet).
Sundparken Skole, 5.Z 1962/63
Sundpark skole. 5.Z 1962/63
Lissi Christiansen, vores klasselærer, sidder i forreste række yderst til højre.
Øverst fra venstre stående på bænken:
1. Benny Madsen, 2. Jan Iversen, 3. Sten Engelsman, 4. Mogens Højby Jensen, 5. Jens Henriksen, 6. Georg Andersen, 7. Danny Bo Petersen, 8. Kurt Hansen, 9. Frank Allan Olsen, 10. Tonny Sjøgren, 11. Lennart 12. Jan Enevoldsen
Stående imellem bænkene fra venstre:
13. Hasse Peters, 14. Inge "Søs" Hansen, 15. Anni Sørensen, 16. Majbritt, 17. Sylvia, 18. Merethe, 18. Anne-Lise, 19. Birthe, 20. Merethe, 21. Gunver, 22. Marianne Petersen, 23. Jan Jønsson,
Siddende på bænken forrest fra venstre:
24. Eva, 25. Lise Rommedahl Jensen, 26. Ady, 27. Grønlandsk pige, 28. Inge, 29. Helle Rosenkvist, 30. Judith
(Kilde: Danny Petersen har scannet og navngivet).
Sundparken Skole, 9.Z 1966/67
Sundpark skole. 9.Z 1966/67
Lissi Christiansen, vores klasselærer, står i mellemste række yderst til venstre.
Øverst fra venstre stående på bænken:
1. Gert Kailov, 2. Danny Bo Petersen, 3. Kurt Hansen , 4. Benny, 5. Georg Andersen, 6. Jan Dam 7. Frank Petersen,
Stående imellem bænkene fra venstre:
8. Marianne Petersen, 9. Majbritt Anderson, 10. Marian Profit, 11. Inge Spurv Hansen, 12. Inge "Søs" Hansen,
Siddende på bænken forrest fra venstre:
13. Anne-Lise, 14. Anni Sørensen, 15. Marianne Munch, 16. Lise Rommedahl Jensen, 17. Mona
(Kilde: Danny Petersen har scannet og navngivet).
Sundparken Skole på Amager, 2. special Real, 1967/68
(Vi skulle læse 1 og 2 reals pensum på 1. skoleår)

Sundpark skole. 2.sp real 1967/68
Lissi Christiansen, vores klasselærer, står i mellemste række yderst til venstre.
Øverst fra venstre stående på bænken:
1. Ivan Nebel, 2. Boye Kjær, 3. Ole Nielsen, 4.Torben Sørensen, 5. Danny Bo Petersen, 6. Erling Jensen, 7. Rune Nielsen,
Stående imellem bænkene fra venstre:
8. Bente Fabild, 9. Ulla Nielsen, 10. Eileen Jespersen, 11. Marianne Hansen, 12. Kirsten Jønson, 13. Sonja Bramsen, 14. Marianne Henriksen, 15. Ann Bjørnskov
Siddende på bænken forrest fra venstre:
16. Marianne Madsen, 17. Cate Kaludan, 18. Marian Profit, 19. Helle Jørgensen, 20. Linda Jørgensen, 21. Lene Hatting
(Kilde: Danny Petersen har scannet og navngivet).


Rettelser og tilføjelser til webredaktionen. Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
sundparkkl5 er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 1562 gange af 252 brugere (14%).