�strigsgades Skole


12305

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Ø.S. Lukningstruet?


Så kom endelig dommen

Om vi skal le eller græde må derimod vente til udmøntningen af Borgerrepræsentationens vedtagelse på mødet 29. november 2007.
Resultatet kan læses i BR - beslutninger - BUF beslutninger. - BR dagsorden

Jo, Ø.S. overlever ganske vist som undervisningssted, men det er endnu uvist hvad sammenlægningen med Sundpark afstedkommer for omplaceringer af elever og personale.

Beslutningen "at Sundpark Skole og Østrigsgades Skole sammenlægges til én skole pr. 1. august beliggende på to adresser," siger jo kun noget om det fysiske miljø.
Børne- og Ungdomsudvalget.

Af Børne- og Ungdomsudvalgets Dagsordener kan (kun) læses at Østrigsgades/Sundpark Skole danner 3 spor.

Ja, det er ikke nemt at finde ud af hvad der er besluttet, men her er det forslag, der er vedtaget: Bilag 7a


De (grønne) tal er som nu - de røde tal er fremtidige.
At der er tale om kraftige forringelser er uomtvisteligt.

Torsdag 29. nov. gøres et sidste forsøg på at råbe politikerne op


Kl. 16.00 går fakkeltoget fra ØS mod rådhuset, hvor det forventes at være kl. 17.00.
Her vil byens øvrige sammenlægnings-/lukningstruede skoler også være til stede m. fakler.
Kl. 17.30 begynder mødet, hvor BR træffer deres endelige beslutning om skolernes fremtid...


Mail til B&U udvalgets medlemmer af 11. november:
  • Politikerne har overvejet i praktis at lukke Østrigsgade skole, hvilket ingen af de berørte parter finder forstandigt.
  • Derfor demonstrerede eleverne lørdag 10. november for bevarelsen af deres skole under parolen:
  • "Vi demonstrere! - Lad vores skole være!"
  • Bag arrangementet stod Elevrådet ved Østrigsgades Skole.
  • Forældre og andre voksne støttede op om protesten og hjalp eleverne rundt i bydelen.
  • Desværre drunkner elevernes nødråb i det igangværende mediecirkus omkring det forestående folketingsvalg Derfor opfordres De til at se og høre videooptagelser fra demonstrationen.

Følgende er modtaget som svar på henvendelsen af 11. november:

Kære Forældre, elever og medarbejdere i de københavnske skoler, som er berørt af skrukturaftalen mellem SF, De Radikale og Socialdemokraterne.

Enhedslisten er ikke med i aftalen, og til mødet i dag i Børn og Ungdomsudvalget, har vi stemt imod samtlige forslag der er på skoleområdet bortset fra Blågårdsskolen og Hellige Kors skole som selv ønsker en sammenlægning.

Vi er imod aftalen på skoleområdet da udgangspunktet har været besparelser, i en tid hvor københavns kommune har råd til at finde andre løsninger. Vi har selv peget på alternativer for at løse den økonomiske underskud der var i BUU, men flertallet vil noget andet. Desværre har flertallet i dag fastholdt deres indstilling på langt de fleste skoler og institutioner, selvom høringssvarene har anbefalet noget andet.

Vi er imod aftalen af flere årsager:

1. 28 elever i en klasse er alt for mange elever. Det giver dårlige arbejdsmiljø, stres på lærerne og eleverne, mindre tid til det enkelte elev og elever som ikke kan følge med i undervisning.

2. Dårlige ide med en skole med to forskellige adresser. Det giver ikke mening. Desuden skaber det en del utryghed mht. trafikale problemer i forhold til nogen af de berørte skoler. Desuden er det dumt at ødelægge velfungerende små skoler i en tid hvor der er mange forældre som vælger de private skoler.

3. Økonomien. Vi har ingen anelse om hvordan økonomien for de berørte skoler kommer til at se ud. Det er et usikkert grundlag.

4. I flere bydele vil vi få flere Ghetto skoler som en konsekvens af strukturaftalen. Vi risikere samtidig at nærliggende folkeskoler vil blive valgt fra til fordel for private skoler.

5. Strukturaftalen på skoleområdet er ikke særlige godt gennemtænkt.

Derfor er vi fortsat imod aftalen.

MVH.

Børn og Unge ordfører for Enhedslisten

Khaled Mustapha

Udrag fra "Dagsordener for Børne- og Ungdomsudvalget."
- 16-11-2007, 13.00

Indstilling strukturtilpasning i Amager

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen beslutter:
At Sundpark Skole og Østrigsgades Skole sammenlægges til én skole pr. 1. august beliggende på to adresser. Læs herAlle høringssvar og underskrifter er nu afleveret og der kan kun ventes på, at politikerne tager den endelige stilling.
For dem, der har kritiseret det rå udkast til beslutningen, er der nu kun at krydse fingre og håber på resultatet er positivt.

D O W N L O A D

underskrivningslister i Word eller PDF

Udskriv gerne flere til uddeling eller fremlæggelse hvor mange kommer forbi
Udskriv indsigelsen, så underskriftlisten er på for- og teksten på bagsiden
Fra kommunens hjemmeside:

†††

†††

†††

Sundparken Skole (Wittenberggade 2, 2300 Kbh S) og Østrigsgade skole (Østriggade 14, 2300 Kbh S) sammenlægges til 3 spor på Sundparkens areal. Specialklasserækken og fritidshjemspladser fra Østrigsgade flyttes til Sønderbro Skole. Konsekvens kan være, at 44 fritidshjemspladser fra et fritliggende fritidshjem tilknyttet Sønderbro skal flyttes til Østrigsgade.

Sidste nyt: Ø.S.' elever flyttes til Sundpark skole

Forslagets indhold viste sig værre


Alle elever og lærere skal til Sundparkens areal med andre ord kan man ligeså godt sige Østrigsgades Skole lukkes bortset fra politikernes planerne om at lægge et fritidshjem med 44 børn ind på skolen.

Alle ØSere må på barrikaderne nu!

Skriv en protest mail til borgmesteren for Børne- og Ungdomsforvaltningen Bo Asmus Kjeldgaard. Deltag i debatten med dit syn på sagen, i medier som Amagerbladet etc.


14. august 2007.

Ø.S. sammenlægges med Sundpark skole

Forslag herom forelægges og vedtages formentligt snarest

Det bliver en administrativ sammenlægning, der antagelig ikke kommer til at påvirke skolegangen.
Spændende at se, hvor administrationen får domicil.
14. august 2007.

Så er vores go'e, gamle skole igen-igen kommet i søgelyset som besparelsesobjekt !!!

Der har desværre i den sidste tid været nogle vedholdende og ondsindede rygter om, at visse personer på Københavns Rådhus mener at kunne "trylle" det økonomiske kaos og det gigantiske underskud på ca. en halv milliard kroner i Børne- og Ungdomsforvaltningen væk, ved at lukke flere skoler på Amager. Herunder vores go'e, gamle Østrigsgades Skole !!!

For at føje spot til skade så har den nuværende borgmester oven i købet udtalt, citat fra Amagerbladet: "Som en del af planerne skal der bygges ti moderne skoler. Det skal både ske ved at bygge nye skoler og ved at lave tilbygninger og kraftige renoveringer på de eksisterende, nedslidte folkeskoler." Citat slut.

Det er meget sandsynligt, at der er mange Københavnske skoler, der er nedslidte, og trænger til en "meget kærlig hånd" efter mange års forsømmelse. Men hvis borgmesteren tror, at en renovering af disse, samt bygning af nye skoler kan gøres for færre penge end det nuværende gigantiske underskud i forvaltningen, så må vi blot konstatere, at han umuligt kan have gået på Østrigsgades Skole. For regne, det kan han s'gu ikke !!!

I dag er VORES skole stadig en meget moderne skole i velfungerende gamle bygninger, som med nænsom hånd er fulgt med tiden. Skolen fremstår, trods de gamle mure meget velholdt både ude og inde. Eleverne færdes således i et dejligt miljø fra mødetid til hjemgangstid.
I 2000 blev skolen ombygget for 30 millioner kroner og fremstår i dag med moderne fysiklokale, natur & tekniklokale, fælles storrum og pædagogisk center.

Vi vil med ovenstående gerne opfordre jer brugere til at protestere kraftigt imod en lukning af Østrigsgades Skole. Og for den sags skyld også andre go'e, gamle Amagerskoler.

Dette kan bl.a. gøres ved at skrive en harmdirrende mail til borgmesteren for Børne- og Ungdomsforvaltningen Bo Asmus Kjeldgaard.

I er naturligvis også velkomne til at skrive til redaktionen med jeres mening og/eller forslag til, hvad vi i fællesskab kan forsøge at gøre. Eller for den sags skyld skrive læserbreve til Amagerbladet og/eller andre aviser.

Det skal IKKE lykkes dem at lukke VORES skole !!!!!

Kjærligst
Redaktionen


Artikel

Sakset af Leif Eeg i Amagerbladet


Læs Amagerbladet på nettet
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
lukketrusler er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 586 gange af 233 brugere (12%).