�strigsgades Skole


12350

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Skolehaven


Der har været skolehaver før 1953, men der findes ikke i skolens arkiv nogle skriftlige efterretninger om disse, før inspektør Jørgen Haahr kom til var der kun sparsomme oplysninger om skolens sociale liv i de trykte årsberetninger "Meddelelser for skoleåret samt skema over årsafslutningen".
Der er dog en enkel efterretning fra teksten under et klassebillede:
Citat:
"Viceskoleinspektør: Hansen, som også var leder af skolehaverne, som lå på Øresundsvej. Hansen syntes, at det var synd, at min bror, Ove, og jeg, skulle gå derned, så han fik lavet en gammel damecykel i stand, hos Cykelsmeden, som havde forretning i Badensgade, og den fik vi forærende.
Kort efter at billedet blev taget, var vi flere som blev flyttet til den nye skole på Samosvej, Skolen ved Sundet, hvor vi var med til indvielsen."
(Skolen ved Sundet er opført 1936. red.)
(Citat/kilde: Vagn Tholstrup/Anette Tholstrup Fredsbo).

KRAKs kort fra 1950
Nedenstående tekst er delvis hentet i de årsberetninger, der har været til rådighed. Der opfordres til supplering med billeder og individuelle beretninger om oplevelser i skolehaverne.

Skolehave 1953-54: I gentagelsen fra 1952-53 er adgangskravet ændret til børn fra 2. klasse og opefter.

Skolehave 1954-55: - en ordret gentagelse af 1953-54.

Skolehave 1955-56: er antallet ca. 220 elever og Aage Ebbesen er blevet viceinspektør. - Havernes popularitet er faldet, for nu siges der ikke mere nej til nogen.

Skolehave 1956-57: - endnu en ordret gentagele af ået forud.

1957-58: Skolehave. Skolehaven på Øresundsvej havde i sommeren 1957 kun 170 elever uden for skoletiden, idet et stykke af jorden blev optaget af 1.FA, der havde havearbejde som skolefag.
I februar i år sagde kommunen os op, og vi måtte flytte ud på det opfyldte terræn syd for Benzinøen, hvor der gennem 6-7 år har ligget nyttehaver.
At rydde det gamle areal og anlægge det nye var selvsagt et stort og tidskrævende arbejde, som det sene forår ikke gjorde lettere, så vi har været nød til i år at dele jorden ud til forholdsvis få større børn.
Der blev altså i år mange børn, der måtte undvære deres have, men i foråret 1959 lægger vi ud igen med plads til 200 børn.

1958-59:
Skolehave. Flytningen til det opfyldte terræn syd for Benzinøen bevirkede, at vi i 1958 kun havde 50 børn i haven. De fik lejlighed til at konstatere, at jorden er mere frugtbar, og de hjemførte et pænt udbytte.
Nu er grunden lagt an, så vi i år kan tage fuld besætning, d.v.s. 200 børn. Vi har 92 små haver for børn fra 3. og 4. klasse, 92 større for børn fra højere klasser og endelig 16 store haver for store børn, der har haft skolehave i flere år.
Skolehaven er åben mandag og torsdag for de små, tirsdag og fredag for de øvrige, alle dage kl. 1630, og forældre er altid velkomne til at følge deres barns arbejde i haven.

1959-60:
Sundbyøster Skolehave, der udelukkende modtager elever fra vor skole, var i sommeren 1959 fuldt belagt.
Een klasser havde havebrug som skolefag og mødte to timer om ugen i skoletiden, mens de øvrige haver var uddelt til børn, der mødte 2 gange ugentlig om eftermiddagen, de mindre mandag og torsdag, de større tirsdag og fredag.
Haven ligger jo på opfyldt terræn, og frugtbarheden i de enkelte småhaver er stærkt varierende. Derfor holdt vi en del haver i reserve og uddelte dem til de elever, der havde været uheldige og fået et mindre godt stykke, og det må vi gøre endnu nogle år. Men stort set må man vist sige, at eleverne, den tørre sommer til trods, fik et pænt udbytte med hjem.

1960-61:
Sundbyøster Skolehave, der udelukkende modtager elever fra vor skole, var i sommeren 1960 fuldt belagt.
To klasser havde havebrug som skolefag og mødte to timer om ugen i skoletiden. Resten af de i alt 200 børnehaver var uddelt til børn, der mødte 2 gange ugentlig uden for skoletiden, de mindre mandag og torsdag, de større tirsdag og fredag.
Haven, der ligger på et opfyldt terræn syd for Benziøen, led selvfølgelig under tørke og vandingsforbud i forsommeren, men stort set må man vist betragte udbyttet som tilfredsstillende.
Ethvert barn burde i det mindste et par somre eje og have ansvar for en lille have, lære at arbejde med jorden og erfare, at man heller ikke der kommer sovende til resultatet.

1961-62:
Sundbyøster Skolehave, der udelukkende modtager elever fra vor skole, var i sommeren 1961 fuldt belagt.
Tre klasser havde havebrug som skolefag og mødte to timer om ugen i skoletiden. Resten af de i alt 200 børnehaver var uddelt til børn, der mødte uden for skoletiden, de mindre mandag og torsdag eftermiddag, de store tirsdag og fredag eftermiddag.
Endelig havde to klasser, vi ikke selv kunne skaffe plads til, fået plads i Øresundsvejens skolehave.

1962-63:
Sundbyøster Skolehave havde knapt udsolgt i sommeren 1962. Det er forståeligt, at børnene havde svært ved at bevare interessen, for den våde sommer og den meget dårlige jord bevirkede, at udbyttet blev ringe.
I april-maj i år er vi atter flyttet, men denne gang til særdeles god jord mellem bådhavnen og "Helgoland". Desværre nåede vi ikke at få alle 200 haver i gang; men vi glæder os til næste sommer at kunne byde vore elever virkelig god jord, som er let at arbejde i, og som nok med god afgrøde skal betale det arbejde, børnene lægger i haven.
Skolehaven ledes af hr. viceinspektør Aage Ebbesen.

1963-64:
Sundbyøster Skolehave flyttede i fjor.
Selv om vi fik besked om flytningen på et meget sent tidspunkt, lykkedes det at få hele arealet under kultur - dog ikke med 200 børn, som haven er beregnet til. Vi måtte nøjes med at tage 4 klasser derned, i alt ca. 120 børn.
Både elever og lærere glædede sig over den store afgrøde, der høstedes, og børnene slæbte grønsager med hjem. Det lovede godt for det kommende år.

1964-65:
Skolehaven har i år fået navneforandring til Øsrigsgades skolehave.
Der er i år 210 bbørn, der har skolehave, og som til efteråret forhåbentlig vil få en stor høst hjem.
Haven, der i mange år har været ledet af viceinspektør Aage Ebbesen, ledes nu af kommunelærer Jørgen Hansen.

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
have er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 891 gange af 384 brugere (21%).