strigsgades Skole


11814

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Klassebilleder fra Sundpark Skole

med skolestart 1943-44


Billed
Marianne Jespersen har scannet.

Skolestart 1943-44


klassebilled
1.a 1943-44 (scannet fotokopi - originalbilledet er også med, se siden om 1.a)
Hjørdis Sørensen, Gurli Jensen, Rita Larsen, Bente Gyrn, Annelise Jessen, Ingrid Petersen, Annie Rasmussen, Kirsten Olsen, Jytte Smidt, Grethe Rostgaard, Inger Nagel.
Birgit Johannesen, Grethe Clausen, Marna Jensen, Jytte Juhl Jensen, Gunhild Rasmussen, Lillian Højstrøm, Kirsten Henriksen, Else Nielsen, Bente Krogsgaard Jensen, Inge Rasmussen.
Ruth Hansen, Birthe Jørgensen, Annie Johansen, Birgit Hansen, Rita Madsen, Birgit Lemke, Margit Petersen, Lillian Wenning, Bodil Fausing.
Ingelise Nielsen, Bente Holland, Annie Poulsen, Jytte Backendorff Petersen, Ingelise Sørensen.
(Kilde: Kirsten Schmidt, der har scannet og suppleret med navne)
1.A 1942-43 eller 1943-44? klassebilled
1 - Mogens Rasmussen - Gunnar A - Bent Thurman - 5 - Palle Carstens - 7 - Palle Jønsson
1 - Ib Bistrup - 3 - Knud Aage Bækkelund - Eyvind Fledelius - 6 - Kurt Andersen - Aksel Munck
John Bergquist - Heinrich Hello Jensen (Nalle) - 3 - 4 - 5 ...
... Poul Jensen - Carsten Broager Møller - Vagn Jacobsen - Ole Fatum
(Kilde: Kirsten Schmidt, der har scannet, Rita Førsterling, Eyvind Fledelius, Mogens Rasmussen)
Hmm.... Det samme billede et skoleår forskudt - med skolestart 1942-43!
Det er naturligvis ikke korrekt. Det rigtige er 1943-44, iflg. Eyvind Fledelius med skolestart 1. april 1943.

1.B 1943-44 klassebilled
1.B 1943-44
(Klassebilledet er formentlig ikke fra 1943-44, men derimod fra 1944-45 ?)
4.rk. 1. - Gunnar - Kaj Sørensen - 4. - Erik Olhøj - Niels - 7. - Tage Due Jensen - Klasselærer Thiel
3.rk. 1. - 2. - 3. - 4. - Frank - 6. - 7. - 8. - Poul Elling
2.rk. 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - John Godtfredsen - 9.
1.rk. 1. - Benny Bylck - Frank - 4. - 5. - Frits
(Kilde: Kaj Sørensen)
1.B 1943-44 klassebilled
1.B 1943-44
3.rk. Lærer Helge Jeppesen (Klasselærer) - 1. Leif Andersen, 2. Hans William Klittum, 3, 4. Erik Hansen, 5. Mogens Jensen, 6. Kurt Ingeman Nielsen, 7. Leif Knudsen, 8
2.rk. 1. Preben Herluf Devantier, 2, 3. Poul Albrink, 4. Børge Smith, 5. Torben Jørgensen, 6, 7. Svend Petersen
1.rk. 1. Preben Wexøe, 2. Ole Olsen, 3. Henning Petersen, 4. Hans Wehage, 5, 6, 7, 8. Arne Christensen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
(PS. Ovenstående billede er kopieret fra en fotokopi. Skulle nogen ligge inde med originalen, så vil Skolekammeraten mægtig gerne modtage en originalscanning/låne originalen til scanning :-) På forhånd tak.)
1.D 1943-44 klassebilled
1.D 1943-44
3.rk. Lærer Pihl (Klasselærer) - 1, 2, 3, 4. Flemming Rasmussen, 5, 6
2.rk. 1, 2. René Mortensen, 3, 4, 5, 6. Finn Hedegård, 7
1.rk. 1, 2. Bent Due Andersen, 3. Bent Carlsen, 4. Alf Mogensen, 5. Kurt Olsen, 6. Finn Jensen, 7
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
3.B 1943-44
3.B 1945/46
4.rk.: Lærer Helge Jeppesen (Klasselærer) - 1. Leif Andersen - 2. Peer Egeholm Andersen, 3. Preben Herluf Devantier, 4. Jørgen Brasch, 5. Frank, 6. Flemming Rasmussen, 7. Poul Albrink, 8. Henning Petersen, 9. Hans Wehage, 10. Hans William Klittum
3.rk.: 1. Mogens Jensen, 2. Freddy, 3. Finn Jensen, 4. Torben Jørgensen, 5. Preben Weksøe, 6. Erik Hansen, 7. Anker Jensen, 8. Finn Hedegaard, 9. Alf Mogensen, 10. Leon Frandsen
2.rk.: 1. Mogens Pettersson, 2. Leif Knudsen, 3. Kurt Ingeman Nielsen, 4. Arne Christensen ("Syven"), 5, 6. Bent Due Andersen, 7. Peter Bojesen, 8. Bent Carlsen, 9.Ole Olsen
1.rk.: 1. Erik Wagner, 2. John Christensen, 3. Rene Mortensen, 4. Svend Ejvind Petersen, 5. Kurt Olsen
(Kilde:Svend Ejvind Petersen og Finn Jensen, der begge har doneret billedet og suppleret med navne)

Finn Jensen fortæller: Klassebilledet er taget på Øresundsvejens Skole, hvor klassen fik undervisning, idet Sundpark Skole var okkuperet af tyskerne under krigen.
4.A 1946 Klassebillede 4.a 1946, Sundpark Skole
4.A 1946
1. række fra venstre: Palle Carstens, 2.
2. række fra venstre: Carsten Broager Møller, 2., Thøger Larsen, 4., Ejnar(?).
3. række fra venstre: Poul Jensen(?), Per Bergmann(?), 3., 4., Aksel Munck.
4. række fra venstre: Gunnar Andersen, Vagn Jacobsen, Heinrich "Hello" Jensen, 4., 5., 6., Bent Thurmann.
5. række fra venstre: Kurt Larsen, 2., 3., Kurt Andersen, Knud(?) From Andersen, Knud Aage Bækkelund, Gorm Rasmussen(?), Jørgen Max Andersen(?), Eyvind Fledelius, Benny Kleindienst(?), Freddy, 12., 13., og Ejnar/Gerth(?) (m. hareskår).
(Kilde: Eyvind Fledelius, der har scannet og suppleret med navne, Mogens Rasmussen)
5.A 1947-48 Klassebillede 5.A 1947, <br>Sundpark Skole
5.A 1947-48
Bageste række fra venstre: Palle Jønsson, Mogens Rasmussen, 3., 4., Benny/Flemming Kleindienst(?), 6., Gert(?), Jan(?), Freddy(?),
Midterste række fra venstre: Kurt Larsen, Kurt Andersen, Knud Aage Bækkelund, 5., Eyvind Fledelius, Gorm Rasmussen(?), 7., Knud (?) From Andersen.
Forreste række fra venstre: Vagn Jacobsen, 2., Bent Thurmann, Palle Carstens, Poul Jensen, 6., Aksel Munch, Per Bergmann, Thøger Larsen.
(Kilde: Eyvind Fledelius, der har scannet og suppleret med navne, Mogens Rasmussen)
5.B 1947-48 Klassebillede 5.B 1947-48, <br>Sundpark Skole
5.B 1947-48
4. rk.: 1. Poul Simonsen, 2. Leif Andersen, 3. Hans William Klittum, 4. Preben Herluf Devantier, 5. Erik Hansen, 6. Henning Petersen, 7. Leon Frandsen, 8. Per Plæhn, 9. Erik Wagner, 10. Finn Jensen
3. rk.: 1. John Christensen, 2. Mogens With, 3. Poul Albrink, 4. Peer Egholm Andersen, 5. John Mikkelsen, 6. Finn Hedegaard, 7. Jørgen Brasch, 8. Flemming Rasmussen, 9. Torben Jørgensen - Lærer Helge Jeppesen (klasselærer)
2. rk.: 1. Alf Mogensen, 2. Arne Christensen, 3. Preben Wexøe, 4. Kurt Olsen, 5. Kurt Ingeman Nielsen, 6. Peter Bojesen, 7. Mogens Pettersson 8. Bent Due Andersen, 9. Hans Wehage, 10. Svend Petersen
1. rk.: 1. Leif Knudsen, 2. Bent Carlsen, 3. Ole Olsen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
5.C 1947-48 Klassebillede 5.C 1946, <br>Sundpark Skole
5.C 1947-48
4. rk. lærer Ejgil Jensen, Niels, Christian Wendt, Gunnar, Poul Elling, 6., 7., Arne Hansen, Tage Due Jensen, 10.
3. rk. 1., Erik Olhøj, 3., Frank, Finn Bylck, 6., Kaj Sørensen, 8.
2. rk. 1., 2., Frits, 4., 5., 6., Frank, Jens Christian, 9.
1. rk. 1., 2., 3., 4., Jørgen Andersen
(Kilde: Kaj Sørensen)
1.FM.B 1948-49 Klassebillede 1.FM.B 1948-49, <br>Sundpark Skole
1.FM.B 1948-49
3. rk.: 1. Hans William Klittum, 2. Per Plæhn, 3. Preben Herluf Devantier, 4. Leon Frandsen, 5, 6. Poul Simonsen, 7. Tonny Strømsted
2. rk.: 1. René Mortensen, 2, 3. John Mikkelsen, 4. Peer Egholm Andersen, 5. Jørgen Brasch, 6. Flemming Rasmussen, 7. Mogens With - Lærer Helge Jeppesen (klasselærer)
1. rk.: 1. Bent Carlsen, 2. Kurt Olsen, 3. Svend Petersen, 4. Finn Jensen, 5, 6. Preben Wexøe, 7. Bent Due Andersen 8. Leif Knudsen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
2.FM 1949-50 Klassebillede 2.FM 1949-50, <br>Sundpark Skole
2.FM 1949-50
4. rk.: 1. Per Plæhn, 2. Knud From Andersen, 3. Preben Herluf Devantier, 4. Flemming Rasmussen, 5. Poul Simonsen, 6. Jørgen Brasch, 7. Kurt Andersen
3. rk.: 1. Børge Smidt, 2. Kurt Palshøj, 3. Mogens With, 4, 5, 6. René Mortensen, 7. Heinrich Metasch, 8. Tonny Strømsted - Lærer Helge Jeppesen (klasselærer)
2. rk.: 1, 2. Mogens Rasmussen, 3. Hans William Klittum, 4. Kurt Olsen, 5. Bent Carlsen, 6. Vagn Jacobsen, 7. Mogens Pettersson, 8. Bent Due Andersen, 9. Leif Knudsen
1. rk.: 1. Knud Aage Bækkelund, 2. Jørgen Poulsen, 3. Finn Jensen, 4. Svend Petersen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed, og suppleret med navne)
(PS. Ovenstående billede er kopieret fra en fotokopi. Skulle nogen ligge inde med originalen, så vil Skolekammeraten mægtig gerne modtage en originalscanning/låne originalen til scanning :-) På forhånd tak.)
3.FM 1950-51 Klassebillede 3.FM 1950-51, <br>Sundpark Skole
3.FM 1950-51
3. rk.: 1. Peer Egholm Andersen, 2, 3. Per Plæhn, 4. Jørgen Poulsen, 5. Flemming Rasmussen, 6. Erik Jørgensen, 7. Heinrich Metasch, 8, 9. Knud Aage Bækkelund
2. rk.: 1. Tonny Strømsted, 2. Leif Gøtterup, 3. René Mortensen, 4. Finn Jensen, 5, 6. Per Hammershøl, 7, 8 - Lærer Helge Jeppesen (klasselærer)
1. rk.: 1. Kurt Palshøj, 2, 3. Vagn Jacobsen, 4. Hans William Klittum, 5. Mogens Rasmussen, 6. Leif Knudsen, 7, 8. Bent Carlsen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
IV u Sundpark Skole 1951-52.
Carsten Broager Møller, Palle Carstens, Palle Jønsson, Eyvind Fledelius, Kurt Larsen -
- Henning Jensen, Jørgen Hansen, Max Broager Møller, Bent Thurmann
Knud Garver (engelsklærer), Bente Gyrn, Mona Hjarsø, Janne Harder, Hjørdis Sørensen -
- Bente Krogsgaard-Jensen, Lis Jacobsen, Gurli Jensen, Marna Jensen
Käthe Nielsen, Jonna Petersen, Jytte Petersen, Bodil Jensen, Birgit Johannesen -
- Birgit Rasmussen, Hanne Kragskov, Elise Westergaard (klasselærer)

(Kilde:Kirsten Schmidt, der har scannet, Eyvind Fledelius har suppleret med tid og navne).

Klassebillede Real 1952, Sundpark Skole. September 1952. Klassebillede Real 1952
Nederste række fra venstre: Eyvind Fledelius, Palle Jønsson, Henning Petersen, Hans Wehage og John Christensen.
2. række fra venstre: Jytte Klindt, Hanne Nymann, Mary Petersen, Bodil Jensen, Janne Harder og Käthe Nielsen.
3. række fra venstre: Knud Garver, engelsklærer. Bente Gyrn, Mona Hjarsø, Jonna Petersen, Gurli Jensen, Randi Hansen, Bente Krogsgaard-Jensen og Lis Jacobsen.
4. række fra venstre: Erik Hansen,Carsten Broager Møller, Kurt Nielsen, Sven Jensen, Kurt Larsen, Jørgen Hansen, John Bergquist og Bent Thurmann.
(Kilde: Eyvind Fledelius, der har scannet og suppleret med navne)
Sundpark Skole Realklassens sidste skoledag i juni 1953 Sundpark Skole Realklassens sidste skoledag i juni 1953
Stående bagest fra venstre:
John Bergquist, Bent Thurmann, John Christensen, Palle Jønsson (m skilt), Henning Petersen, Carsten Broager Møller, Kurt Nielsen (m. skilt), Sven Jensen (m. høj hat og skilt!), Eyvind Fledelius (m.skilt) og Erik Hansen.
Siddende på bænken fra venstre: Aage(?) Bengtsson, matematiklærer. Gurli Jensen(?, svært at se), Jonna Petersen, Randi Hansen, Mona Hjarsø, Käthe Nielsen, Janne Harder, Bodil Jensen og Bente Krogsgård-Jensen.
Siddende på "jorden" fra venstre:
Klasselærer Helge Jeppesen, Hanne Nymann, Jytte Klint, Lis Jacobsen, Mary Petersen og Kurt Larsen.
(Kilde: Eyvind Fledelius, der har scannet og suppleret med navne)
Gruppebillede
Billede er taget på lærerværelset på Sundpark skole ved en lille afslutningsfest holdt for 4. mellem A i 1953.
Lærere og elever efter bedste hukommelse:(l=lærer.e=elev)
Øverste rk.venstre:
l..Kålund - l.Velding Andersen - e.Jytte Smidt - l.Bülov - l.Herdis Olsen - e.ElseMarie - e.Irene Laustsen - e.Solvej Nielsen - e.Birte Løgstrup - e.Gunhild Rasmussen - l.Helga Hansen - l.Sonne - l(viseren)Andersen.
Mellemste og nederste rk.(alle elever) Hanna Knudsen - Kirsten Nordberg - Alice Hansen - Else Christiansen - Lis Bork - Grethe Jacobsen - Monnique Jørgensen - Sonja Bruun - Lis Poulsen - Ingrid Petersen.
Nederst: Tove Pedersen - Toni Lund - Judy Christensen - Solvej Petersen - Lis Lundby Andersen.
(Kilde: Sonja Bruun Andersen)

(Kilde:Svend Ejvind Petersen har doneret billeder)

1961 - 10 års jubilæum efter skoleafslutning for drengene fra 1. klasse 1943-44 1961 - 10 års jubilæum efter skoleafslutning for drengene fra 1. klasse 1943-44, <br>Sundpark Skole
1961 - 10 års jubilæum efter skoleafslutning for drengene fra 1.klasse 1943-44
2. rk.: 1. Finn Jensen, 2. Per Plæhn, 3. Lærer Bengtson, 4. Anker Jensen, 5. Poul Albrink, 6. Mogens Pettersson, 7. Poul Simonsen, 8. Henning Petersen, 9. Heinrich Metasch, 10. Vagn Jacobsen, 11. Jørgen Poulsen, 12. Peer Egholm Andersen, 13. Preben Wexøe, 14. Torben Jørgensen, 15. Leon Frandsen, 16. René Mortensen, 17. Hans Wehage, 18. Kurt Olsen, 19. Klasselærer Helge Jeppesen
1. rk.: 1. Tonny Strømsted, 2. Kurt Ingeman Nielsen, 3. John Mikkelsen, 4. Leif Knudsen, 5. Erling Holm, 6. Arne Christensen, 7. Erik Hansen, 8. Erik Wagner, 9. Bent Carlsen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)

(PS. Som det ses, findes ovenstående billede i to udgaver.
Ved det øverste (Kilde Svend Ejvind Petersen) står der, at det er 25 års jubilæum i 1968, dvs. 25 år efter skolestart.
Men som der står ved det nederste, har Finn Jensen oplyst, at det er fra drengenes 10 års jubilæum i 1961, dvs. 10 år efter skoleafslutning.)
1983 - 40 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44 1983 - 40 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44, <br>Sundpark Skole
1983 - 40 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1.klasse 1943-44
2. rk.: 1. Mogens Rasmussen, 2. Jørgen Poulsen, 3. Finn Jensen, 4. Erling Holm, 5. Poul Simonsen, 6, 7. Tonny Strømsted, 8. Heinrich Metasch, 9. Erik Hansen, 10. Knud From Andersen, 11. John Runov, 12. Arne Christensen, 13, 14. John Mikkelsen, 15. Leon Frandsen, 16. Torben Jørgensen, 17. Preben Wexøe, 18. Erik Wagner, 19. Hans William Klittum
1. rk.: 1. Mogens Pettersson, 2. Leif Knudsen, 3. Klasselærer/Skoleinspektør Helge Jeppesen, 4. Vagn Jacobsen, 5. Ole Hyltoft, 6. Peer Egholm Andersen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)
1993 - 50 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44

2.rk.: 1. Jørgen Poulsen, 2. Finn Jensen, 3. Anker Jensen, 4. Mogens Pettersson, 5. Tonny Strømsted, 6. Kurt Ingeman Nielsen, 7. John Mikkelsen
1.rk.: 1. Hans Wehage, 2. leon Frandsen, 3. Peter Bojesen, 4. René Mortensen, 5. Heinrich Metasch, 6. Poul Simonsen, 7. Henning Petersen, 8. Mogens Rasmussen, 9. Vagn Jacobsen, 10. Peer Egholm Andersen, 11. Erling Holm, 12. John Runov, 13. Leif Knudsen, 14. Erik Hansen, 15. Per Plæhn, 16. Knud From Andersen, 17. Poul Albrink

Kilde: Kirsten Schmidt, der har scannet. Finn Jensen har også scannet og suppleret med navne
2003 - 60 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44

2.rk.: 1. Finn Jensen, 2. Mogens Rasmussen, 3. Knud From Andersen, 4. John Mikkelsen, 5, 6. John Runov, 7. Erik Hansen
1.rk.: 1. Skoleinspektør Vivian Christensen, 2. Anker Jensen, 3, 4. Heinrich Metasch, 5. Tonny Strømsted, 6. Leif Knudsen, 7. Ole Olsen, 8. Vagn Jacobsen, 9. Poul Albrink, 10. Mogens Pettersson, 11. Peer Egholm Andersen, 12. Kurt Ingeman Nielsen
(Kilde: Svend Ejvind Petersen har doneret billedet, og Finn Jensen har suppleret med navne)
2013 - 70 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44
2013 - 70 års jubilæum efter skolestart for drengene fra 1. klasse 1943-44, <br>Sundpark Skole
2.rk.: 1. Heinrich Metasch, 2. Peer Egholm Andersen, 3. René Mortensen, 4. Kurt Ingeman Nielsen, 5. Knud From Andersen, 6. Finn Jensen, 7. Peter Bojesen, 8. Tonny Strømsted, 9. Anker Jensen, 10. Torben Jørgensen
1.rk.: 1. Erik Hansen, 2. Arne Christensen, 3. Leif Knudsen, 4. John Mikkelsen, 5. Vagn Jacobsen, 6. Hans William Klittum, 7. Svend Pedersen
(Kilde: Finn Jensen har stillet billedet til rådighed og suppleret med navne)

Gengivet fra Amagerbladet:

SKOLEKAMMERATER GENNEM 70 ÅR

JUBILÆUM. 17 gamle skolekammerater fra Sundpark Skole - nu Lergravsparkens Skole - mødtes før påske for at fejre, at det er 70 år siden, de startede i samme klasse.

Af Jacob Schneider, jape@b-l.dk
Fredag den 26. april 2013, 21:06

Skolekammerater fra årgang 1943 på Sundpark Skole har holdt sammen i 70 år. Det blev fejret fredag inden påske ved en sammenkomst hos en af klassens drenge, Peer - og naturligvis et besøg på skolen lige ved siden af.

Hele 17 fra klassen deltog, og flere kom langvejs fra - Jylland, Fyn og Midtsjælland - for at fejre dagen. Kun fem havde meldt afbud, men man savnede også de 13, der er gået bort i årenes løb.

Efter en hyggelig frokost var der rundvisning på skolen og visitter på lærerværelset og hos skolens ledelse.

Det var ikke første gang, at klassen fra '43 mødtes. Det gjorde de nemlig også i 1961, 10 år efter skoleafslutningen. Også 40-, 50- og 60-årene er blevet fejret.

Til minde om Helge


70 års dagen var planlagt dagen før klassens lærer, Helge Jeppesen, ville være fyldt 100 år. At klassen stadig holder sammen skyldes ikke mindst ham og det forhold, hans elever havde til ham. Både i skoletiden og mange år efter. Han levede og åndede for lærergerningen og ikke mindst den klasse, han som nyuddannet lærer fulgte op til 1951. Klassen var en ren drengeklasse og gik under tilnavnet 'fars egne drenge'.

Når Jeppesen så så meget til denne klasse skyldtes det ikke mindst, at han var ugift og forblev ugift hele livet. Han holdt åbent hus for klassen 3. juledag og arrangerede ekstra gymnastiktimer, da sporten var hans helt store passion - blandt andet som leder i Fremad Amager.

Gennem årene blev det også til flere ophold på kolonier over hele landet med læreren. Under krigen cyklede man til Asmundsminde ved Langerød, og det blev til flere besøg på feriekolonien Naboen på Bornholm og Skovhytten på Thorø. Men den koloni, som drengene var mest tilknyttet, var lejrskolen i Veksø. For at Sundpark Skole kunne få sin egen koloni, deltog klassen ved salg af lodsedler og andet for at kunne købe ejendommen i Veksø, og siden deltog man i frivilligt arbejde med at vedligeholde skolens egen koloni.

Svend Ejvind Petersen har scannet Amagerbladet.
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!


Rettelser og tilføjelser til webredaktionen.

Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2018- Webredaktionen Skolekammeraten
sundparkkl43 er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 123 gange af 33 brugere (1%).