strigsgades Skole


12592

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Edvin Dose


Edvin Dose i 1940erne Edvin Dose var Ø.S.elev med barndomshjem i Halgrensgade og skoletid fra 1914. Han blev senere en markant skikkelse i skolens historie, som mangeårig formand for forældreråd og skolenævn. Hans tid forbinder Arild Sørensens med Jørgen Haahrs og han har således medvirket til skolens enestående progressive linie.

Skolekommissionen blev i 1934 afløst af et forældreråd, senere skolenævn, hvor Edvin Dose blev valgt ind i 1937 og blev samme år dets formand, en post han udfyldte til 1962 - men var fortsat aktiv nævnsmedlem midt i 60erne.


Avisscan

FT-biografi
Edvin Dose i 1959

Biografien fra Folketingets håndbog 1968 fortæller ikke om Edvin Doses skolegang på Østrigsgades Skole og den passion han nærede for sin skole, men som klart fremstår i referater fra talrige møder og skolens årlige rapporter.

Før hans alt for tidligt død 61 år gammel den 28. april 1969 udtrykte han ønske om og blev efterfølgende den 3. maj bisat fra Aulaen i Ungarnsgade.

AmagerBladet skrev 2. maj 1969:

Edvin Dose død

Folketingsmand Edvin Dose, Messinavej 24, er natten til i tirsdags død på Usserød sygehus, hvor han blev indlagt for en uge siden.
Edvin Dose, der blev 61 år gammel, stammede fra et typisk københavnsk arbejderhjem, og faderen, Ferdinand Dose, var renovationsarbejder, så nogen egentlig boglig lærdom fik Edvin Dose ikke. Han dygtiggjorde sig på den socialdemokratiske arbejderskole, på Arbejdernes dagskole, på Esbjerg arbejderhøjskole og på Krabbeholm højskole. Efter forskellige ordinære arbejdsmandsjob med hyppige arbejdsløshedsperioder blev han senere sygekassefunktionær, og fra 1962 overassistent på Sygekassernes sammenslutning på Nørrevold.
Han var en af den socialdemokratiske arbejderbevægelses utrættelige slidere, og navnlig var det børnene og de unges tarv, der lå ham på sinde. Indenfor DUI var Edvin Dose yderst aktiv. Medlem af hovedbestyrelsen 1931-46 og af Socialdem. hovedbestyrelse 1932-61. Fra 1943 til 1963 var Edvin Dose medlem af Københavns borgerrepræsentation og af landstinget fra 1947 til 1953. Folketingsmand blev han i 1957 valgt i 9. kreds og havde her sæde i finansudvalget. Han havde tillidshverv for sygekassefunktionærerne fra 1942 og var medlem af Funktionærerforbundets forretningsudvalg fra 1952 til 1958. Også i Hovedstadens Brugsforenings bestyrelse havde han sæde. Landsforeningen af frie børnehaver var han formand for siden 1954, og som medlem af skolekommissionen, og som bestyrelsesmedlem i Blågårds seminarium viste han sin kærlighed og omsorg for børnene og de unge.
- For en halv snes år siden stækkedes han af sygdom, og svigtende kræfter nødvendiggjorde fraskrivning af nogle af de største arbejdsbyrder. I 1963 måtte han udtræde af borgerrepræsentationen, hvor han havde haft sæde i 20 år, og det var med oprigtig vemod, at Edvin Dose forlod denne post. Han omfattede København med en ægte kærlighed, og ikke mindst var hans interesse for Amager meget stor. Han var et varmt og rigt menneske, der stod som samlende midtpunkt for sin generation af unge.
- Edvin Dose bisættes i morgen, lørdag, kl. 14 i aulaen på Ungarnsgades Skole.
veri.

30. april 1969 skrev Polotiken:
Politiken 30/4-69
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2020- Webredaktionen Skolekammeraten
dose er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 183 gange af 116 brugere (6%).