strigsgades Skole


12420

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Lejrskolen Veksø

Sundpark Skoles Lejrskoleforening


Lejrskolen Veksø, beliggende lige udenfor byen Veksø, etableredes i 1948 af senere skoleinspektør Helge Jeppesen og en gruppe interesserede lærere ved Sundpark Skole.

Lejrskolen bestod af et mindre stråtækt hus med en stor stue, køkken og et værelse, som lærerne kunne sove i.

Soveforhold for eleverne blev etableret, da det lykkedes at skaffe to barakker, der havde været benyttet af tyskerne under besættelsen.

Gennem flere år forud og sandelig også efterfølgende arbejdede skoleledelse og lærerne med at samle penge ind til lejrskolen.

Billede Filmforevisninger udenfor skoletid, typisk på lørdage eftermiddage i skolens gymnastiksal, teaterforestillinger, hvor eleverne optrådte, andespil ved juletid og deltagelse i Børnehjælpsdagen var blot nogle af de metoder, hvorpå lærere og skoleledelse samlede penge ind.

Lejrskolen Veksø blev hurtigt et fælles projekt for skolen som helhed – såvel personale som elever og forældre var begejstrede.

Organisatorisk og økonomisk set ejes lejrskolen Veksø af en fond: Sundpark Skoles Lejrskoleforening.

Formand for fonden er overlærer ved Sundpark Skole Steen Kilstrup.
(Kilde: Tekst [2001]: http://www.sup.kk.dk, Foto, navne: Aase Madsen).

Billede
Aase Madsens klasse have altid Hr. Stolze Jørgensen og Fr. Lissie Christiansen, som hun hed dengang, med på lejrskoleturene.

Fr. Christiansen var klassens klasselærer og Hr. Stolze Jørgensen fysiklærer.


- , - , Aase Nielsen, - , Lone Bisgaard, Bente Jensen


På trappen - , Stoltze. Birgit Lyderik og Lillian Mathiasen forrest i billedet.


Birgit Lyderik ved stuen og det udendørs das


Bageste rk.: Anne Johnsen, - , Lis, - , Merete Junget, Aase Nielsen, Yvonne Rob...., Annelise Pedersen, - , Birgit Olsen.

Foreste Rk.: Bente Jessen, - , Hanne, Aase Steffensen.


Bente Jensen og ?


»Ler og svømmepøl«
Alice Jensen, Aase Nielsen, Claus Christiansen (Lizzies søn), Anne Johnsson

Soppebassinet, der efter frostsprængning var tørlagt og måtte nedlægges igen.
»Svømmepøl med drengene«
Bagest:
Ronnie, Kaj M....., Bjørn - Annelise Pedersen
Forrest:
Anne Johnsen, Lone Bisgaard, Birgit Lyderik, - , -


Jytte Jensen, Hanne, - , Aase Nielsen, - , Inge Nielsen, Birgit Olsen m/ ? på skødet, -
Forrest Bente Jensen, Claus Christiansen i bassinet

2.rk.: 1. Steffen Christensen, 2. Kirsten Andersen, 3. Flemming Landsy,
4. Steen Jensen Jørgensen (bagved), 5. Poul-Erik Jensen
1.rk.: 1. ???, 2. Jytte Poulsen, 3. ???, 4. Edel Bækgaard
(Kilde: Flemming Landsy har scannet og suppleret med navne)


AmagerBladet
I 2008 skaffede det kr. 13.658 til driften.

Fra Sundpark Skoles Jubilæumsskrifter 1968 og 1978
20 års fødselsdag (PDF 9Mb)
30 års fødselsdag (PDF 5Mb)

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2018- Webredaktionen Skolekammeraten
veksoe er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 437 gange af 166 brugere (9%).