strigsgades Skole


7290

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Skolebal og skoleafslutning 1935


 
Melodi: »Ak kæreste Hr. Guldsmed«.
 
Ak, Kære »Moder Lergrav«, nu bli'r der Sorg og Savn,
snart flyver bort fra »Reden«, fra Skolens store Favn,
en Flok af store Piger,
hvis frie glade Sind
mod Ungdomsdaad nu higer,
mod Lykkens høje Tind.
Lev vel, lev vel, store Piger!

 
For otte Somre siden sig aabned' Skolens Dør
og viste frem en Verden, som I ej kendte før,
hvor Liv og Leg og Bog og Pen
i skøn forening gik,
saa Skolen blev en gammel Ven,
hvis gode Raad i fik.
Før dem, før dem, ud i Livet!

 
For alle vidt forskelligt de fleste Aar hengik,
en Flok hos Frøken Thorsen fik paa sig Stil og Skik,
et Par fik Lærdom og Forstand
hos deres Dorthe Frerk,
mens andre var i »fremmet Land«,
og endt blev alles Værk
i Afgangsklassen paa Lergrav.

 
Her blev de sammenrystet det sidste Skoleaar
med »Tricens« gamle Piger og delte deres Kaar:
Blev jaget, hundset og forsømt
for Lister og Papir,
blev og til Vask og Trappe dømt
— her var dog lidt »Plasir« —
De sled, de led allesammen.

 
Dog andre — bedre Magter de mødte ogsaa her
i fremmed Sprog og Grammatik, i Grammofon især,
i Kjolesnit og dejlig Mad,
i Tegning og i Sang,
saa de saa fro paa Pladsen sad,
naar det fra Døren klang:
Pas paa, Pas paa, Frøk'nen kommer!


Hvor er de Aar dog løbet, hvor svandt dog Tiden hen,
hvor blev der plantet, saaet og paabegyndt igen.
Jer Skoletid blev som en Vang,
hvori der Frø blev lagt,
hvor Sol og Regn saa mangen Gang
gav Udsæd Liv og Magt.
Værn om, værn om, hvad I høsted'!

 
Saa letter I nu Anker og sætter Jeres Sejl,
Styr ej paa Grund og Banker, tag ej af Kursen fejl!
Gid Renhed, Tro og Sandheds Ord
maa være jert Kompas,
saa grib kun trygt om jeres Ror,
I faar Sejlads tilpas.
God Start, god Fart gennem Livet!


»DEN GAMLE«

(Kilde: Aase Madsen).

 
 
(Kilde: Aase Madsen).
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2020- Webredaktionen Skolekammeraten
sundpark35dans er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 67 gange af 39 brugere (2%).