strigsgades Skole


24892

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Sundpark Skole

(Skolen paa Lergravsvej)


Sundpark skole blev indviet som Lergravsvejens Skole 2. september 1918, og skolen deler, foruden elever der har haft deres undervisning forlagt til en af skolerne, en hel del historie med Østrigsgades Skole.

Undervisningen på den nybyggede skole er sikkert begyndt 1. august 1918, fra hvilket tidspunkt en snes af Østrigsgades skoles lærerstab er overflyttet dertil.

Portætteret er Hr. I. P. Olsen, der var skolens første inspektør.


Billede af Lergravsvej skole.
Den nye skoles mange stillingsbesættelser gav naturligvis anledning til en del rokeringer allerede før den var færdig, på samme måde som Ø.S.s viceinspektør H. Hansen Damgaard levende har berettet om Østrigsgades skoles begyndelse i 1906.

1918-19 måtte Østrigsgades skole stille lokaler til rådighed for de mange husvilde i perioden, og dele af Ø.S.s elever fik i dette tidsrum deres undervisning på den just nybyggede Lergravsvejens Skole, idet eleverne på de to skoler skiftedes til at få undevisning hver anden dag. Og igen, da de tyske flygtninge i 1945 tog Østrigsgades skole som bolig, hvad Kromanns poesi fra genindvielsen i 1946 beretter om:

Nu drog Karavanen da vid're paa ny ;
ved Lergraven vilde man unde os. Ly,
i Nøden til Vennerne helst. man' maa ty
om ogsaa paa Randen af Graven.


NY SKOLEFORENING

      Nede ved Lergravsvejens Skole er der for Tiden sat et stort Arbejde i Gang med det Formaal at faa dannet en Skoleforening i Tilknytning til Skolen. Der har før været startet en Skoleforening ved denne Skole, men den fik en ret krank Skæbne. Nu kan det vist derimod betragtes som givet, at Arbejdet vil falde heldigere ud, idet Idéen er udgaaet fra Skolen og støttes meget kraftigt fra denne; bl.a. har Skolens Inspektør paa forskellig Maade vist sin store Interesse.
      Vi Ønsker Held og Lykke til Arbejdet!
MELLEM OS
rubrik i »SKOLEKAMMERATEN«
9. Aargang nr.6 november 1932.


På denne side og dens undersider vil der præsenteres billeder og beretninger, der stammer fra elever og personale, der har tilknytning til en eller begge skoler.

Fire snese klassebilleder er det foreløbigt blevet til - tillige med andre billeder med elever f.eks. på tur, lejrskole eller ferie.

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2018- Webredaktionen Skolekammeraten
sundpark er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 3723 gange af 497 brugere (27%).