Tegning: John Lorentzen Grafisk tilpasning: Poul Erik Jensen. Tegning: John Lorentzen Grafisk tilpasning: Poul Erik Jensen.

Hør nu her, hvad skolen til jer siger,
læg jer det på sinde, drenge, piger!
I vil gerne magt og storhed nå,
og de store helst vil større være.
Størst er den, der vil sin gerning ære,
som er trofast også i det små.

Rige vil I alle gerne blive.
Rig er den, der ret forstår at give,
den, naturens værk med undren slår.
Er du glad ved allermest at yde?
Kan et dugget blad dit indre fryde?
Ellers du som fattig stavkarl står.

Heltemod du uforknyt udfolder,
når en dyst din ære opretholder
Vid da: under hverdagslivets hvælv
ser du sande helte uden kroner
kæmpe mod det svage sinds dæmoner,
vinde sejr i kampen mod sig selv.

Klogskab vil enhver med glæde eje.
Skolen har kun vist, ad hvilke veje
I kan gå og høste kundskabs frugt.
Hele livet må I stadig slide,
søge hen, hvor I får mer at vide.
Svigter I, da er det faneflugt.

Men hvad enten I maskiner passer
eller tal og ord med pennen kradser
eller ejer selv en god bedrift:
Sandhed først - hvis ej, er alt forgæves;
sandhed størst - omend der ofre kræves.
Sandhed stå for jer med flammeskrift!

Nye små hver høst på porten banker.
Ved skærsommer hold fra skolen vanker,
fri for lektier fremad kun de ser.
Skolen gerne følger jeres færden,
hører jer fortælle nyt fra verden.
I skal altid være hjemme her!