strigsgades Skole


17193

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Lærergruppen


Billedet siger ikke noget første gang det bliver præsenteret, men efter nærmere studier opdages at motivet er nogle af skolens lærerkræfter fra 1920erne.
Herren længst tv. er skolens 3. inspektør (1920-32) A.O.Larnø og i rækkefølge er det lærerne Johannes Andersen og Einer Schæbel og Fru Thora Elisabeth Kjær er lærerinden længst tv.
Kan nogen placerer de øvrige - Fru Ellen Schæbel, Frk. Inger Hansen og Frk. Krarup er jo kendte langt ind i anden halvdel af det forgangne århundrede.
Fra sin mor havde Annelise Andersen en kopi af samme billede, bag på hvilket navnene er noteret - dog antageligt i favoritorden - ikke som rækkefølgen på billedet.
Siden ovenstående er skrevet er flere oplysninger tilføjet under billedet.
A.O.Larnøe
J.K.Andersen
Hr. Kjær
E.Schæbel Sigrid Boëtius
Thora Elisabeth Kjær
E. Schæbel Inger Hansen Henriette J. Michaelsen Johanne Margrethe KrarupMartinus Bernhard Westphal-Nielsen, *4. juli 1885 i København, dimitterede fra Blaagaard Seminarium 1908, blev timelærer ved Østerrigsgades Skole 1. september 1911, fastansat 1915 og fik her hele sit virke frem til sin pensionering i 1950.
Det er mest sandsynligt 30 års jubilæum (1941).
Snyder mit øje mig ikke, er det nemlig skolens grundlægger, Arild Sørensen, der sidder th. for jubilaren, og han døde 29. januar 1945!
På forreste række th. sidder yderst Mads Rasmussen Hartling, der er far til fhv. statsminister Poul Hartling - der havde sin skolegang på ØS i 2.-5. klasse.

Lærene samlet ved M.B.Westphal Nielsens jubilæum. Klik for at se billedet i en større opløsning.
Billedet fra Gerhard Olsens arkiv er antagelig fra 1941.2 Niels Kromann, 3 Jørgen Haahr, 4 Fru Østrup, 5 Chr. Østrup, 6 Ellen Jørgensen, 7 Edith Petersen, 8 Solveig Bosse, 10 Inger Hansen, 11 Sigrid Aarup,
12 Aage Viit Nielsen, 13 Ellen Schæbel, 14 Ellen Sløk-Andersen, 16 Grethe Thye, 21 Gerh. Olsen, 23 Skolebetjent Hansen, 24 Niels Wolter,
25 Dan Ohland-Andersen, 26 Ivan Waage Jensen, 27 Poul Hornung-Jensen, 28 Ove Steenbuch-Jensen, 29 Jørgen Hansen, 30 John Lorenzen, 31 Ida Lund/Wolter,
34 Grethe Feld, 35 Holger Feld, 36 Carl W. Skogholm, 37 Aage Ebbesen, 38 Helga Bæk Kristensen, 39 Keld Irgens, 40 Helmut Ottosson, 41 Bent Christiansen,
42 Gunnar Bergstrøm, 43 Alfred Holger Christensen, 45 Sigfred Prejslev Lærene samlet ved Christian Østrups 40 års jubilæum 1. april 1954.
Billede fra Gerhard Olsens arkiv.Lærene samlet ved kaffebordet antageligt i sidste halvdel af 1950erne.
Iflg. Gurli er det lærerværelset før modernisering midt i forrige århundrede
- og, siger hun, sådan gik man klædt dengang til hvad der sikkert blot var et alm. lærermøde.
(Kilde: Gurli Wolters billedsamling. Billedet findes også i Gerh. Olsens arkiv).Lærene samlet ved skolens 50 års jubilæum.
(Kilde: Skolens arkiv).


Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!image
Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2020- Webredaktionen Skolekammeraten
lgrp er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 1739 gange af 494 brugere (27%).