strigsgades Skole


21251

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

1956 - Galleri - 2006


Her præsenteres de, der har haft deres virke siden 50års jubilæet 1. april 1956.

ØS 1918-60
Ellen.Schaebel
(1890-1973)
Skolens logo anno 1906.
ØS 1919-63
Einar Schæbel
(1895-1985)
        Selv om overlærer Ellen Schæbel på grund af alder forlod skolevæsenet i 1960, efter 42 års virke ved Østrigsgades Skole, hørte hun dog stadig til her. Lige til det sidste bevarede hun sin stærke interesse for skolen, og som hun sammen med sin mand de mange år igennem altid var mødt op til skolens arrangementer, det være sig børnenes forestillinger, fester for kolleger eller den årlige septembersammenkomst for udgåede elever, således fortsatte hun også efter sin afsked ganske selvfølgeligt at være til stede på »Gamle elevers aften«, og tilmed besøgte hun os på læerværelset hver den sidste tirsdag i måneden for at holde spisefrikvarter med os og med andre af skolens tidligere medarbejdere. Ingen tænkte tirsdag den 30. januar, at det skulle blive sidste gang, vi havde besøg af fru Schæbel.
       Ellen Schæbel, der i en periode var vor udmærkede lærerrådsformand, var en særdeles dygtig underviser i det hele taget. Hendes yndlingsfag var dog utvivlsomt engelsk. Halvandet års ophold i England og en faglærereksamen i sproget var det sikre grundlag, hvorpå hun byggede sin kyndige og fornøjelige undervisning.
       Ellen Schæbel levede et rigt liv i familie og på skolen.
       &Aelig;ret være hendes minde.
Lærerrådet ved Østrigsgades Skole.
(fra Årsberetning 1972-73)

Ellen Schæbel f. Nordbek * 8.10.1890 † 7.2.1973
Einar Schæbel * 23.4.1895 † 11.2.1985
Lærerparret hviler i familiens gravsted nær ved Søren Kierkegaards på Assistens Kirkegård.
Margot, der havde Einar Schæbel som lærer i fysik og kemi i 1940erne skriver:
      Jeg var bestemt ikke gode venner med fysiktimerne. Og helt galt gik det, da vi på et senere tidspunkt skulle beskæftige os med Kemien. Ved kemiforsøgene lykkedes det mig aldrig at få det resultat frem i reagensglasset, som min fysiklærer havde forventet.
      Schæbel havde altid et blink i øjet, gjorde ikke forskel på den gode og den dårlige elev. Når vi fik læst karaktererne op, og han nåede til mit navn, sagde han: »Margot svarer til sit navn« (jeg fik godt). Først da vi nåede IV. mellem og Realen, vågnede jeg op, da det begyndte at handle om jorden, månen, solen og stjernerne. Vi fik lov at diskutere universets tilblivelse, og min i forvejen svagt vaklende tro på det, som jeg havde lært i religionstimerne hos vi­ce­in­spek­tri­ce frk. Jørgensen, fik et yderligere knæk. Ordet var frit i de timer! Vi fik lov at komme frem med vore meninger. Det var første gang, jeg opdagede at man kunne diskutere sig frem uden at blive uvenner, eller kaldt til orden.
      Da vi ved Realeksamens afslutning fik vore ek­sa­mens­be­vis­er udleveret, turde jeg ikke lukke min kuvert op, fordi jeg frygtede at se mit resultat på tryk - uden egentlig at vide noget om det i forvejen.
      Einar Schæbel gik hen, og tog kuverten og lukkede den op, og lykønskede mig med det flotte resultat. Jeg fik mg ./. Jeg er sikker på, at han også havde kaldt det et fint resultat, hvis jeg havde opnået et lavere gennemsnit. På grund af hans ord, gik jeg ud af skolen, tilfreds og stolt af 10 års arbejde.

ØS 1922-62
Clara Camilla Paludan Nielsen

ØS 1922-64
Carl Andreas Siegfred Petersen
med sløjdlærereksamen, og
gift med Inger Margrethe,
Efter navneskift 1934:
Siegfred Preislev!
Siegfred Preislev
ØS 1922-1964
Siegfred Preislev
(1903-64)

ØS 1925-61
Kamilla Rasmussen
ØS 1926-63
Inger.Hansen
Kamilla Rasmussen husker jeg som en fjern, men venlig person, der aldrig skældte ud. Hun var smukt klædt, og så havde hun pæne ben og flotte silkestrømper. Det var just ikke kendetegnende for de øvrige lærerinder. Vi digtede os frem til, at hun led under en meget sørgelig kær­lig­heds­hi­sto­ri­e.
        Apropos kærlighedshistorie - den foregik lige for næsen af os i 3. mellem. I klassen over os var der en elev og en unge lærer, som var kærester - se det var en rigtig kioskbasker. Hun var meget yndig og han var dårende flot. Lærerne syntes det var synd for hende, og eleverne syntes, at det var synd for ham. Vi har sikkert været smadder misundelige, at hans øjne lige netop skulle falde på hende. Og til skoleballet, hvor eleverne parvis marcherede ind i salen, gik de ved siden af hinanden. Sådan husker jeg det i al fald - men måske har sladderen blandet sig lidt vel meget med realiteterne.
Skriver Margot, der havde Fr. Rasmussen i engelsk.
Inger Hansen: Matematik og gymnastiklærer:
      For den elev, der var god til gymnastik og dårlig til matematik, var Inger Hansen svaret fra himlen. Mine bønner blev ikke hørt, for jeg var ikke god til gymnastik - så der var ikke stor forståelse fra hendes side, når jeg fik mine matematikopgaver tilbage i rettet tilstand. De røde streger og spidse bemærkninger fyldte godt hen over siderne.
      Helt galt gik det, når vi skulle til svømning. I dag ved jeg, at jeg havde en fobi for de våde elementer. Det gjaldt - og gælder desværre stadig - bare synet af et fyldt badekar. Og for at gøre det fuldendt har begge mine døtre arvet dette helt specielle gen, der dengang blev kaldt »Vandskrækker«. Allerede i underskolen blev jeg smidt ud i bassinet af Frk. Sløk Andersen. Der fik jeg brug for mit Fader Vor.
      Hvor har jeg dog ønsket mange gange at »Helgoland« var sunket ned på Øresunds bund, tænk først nu efter alle de mange år er det blevet revet ned. Guds fred med de grønne rådne brædder - AMEN
      For øvrigt mener jeg, at Inger Hansen var foregangskvinde i Danmark for finsk kvindegymnastik. Det var noget med graciøce flydende bevægelser og balance bl.a. på bom. Jeg kan huske, at lærerne var inviteret over i gymnastiksalen i Ungarnsgade for at se os udføre denne form for kvindelige legemsøvelser. Endelig kunne jeg bruges til noget i gymnastiksalen. Jeg var efterhånden blevet til en stor velskabt pige med udsigt til både gård og gade, så jeg pyntede vel sagtens lidt i rækkerne, når vi kom marcherende ind i salen. Det er godt at vide, at der er brug for alle her i verden.
Skriver Margot.

Aage Ebbesen Aage Ebbesen
ØS 1929-71
Aage Ebbesen

ØS 1931-60
Viceinsp Ellen Joergensen
       Jamen, det billede jeg har af Viceinspektricen inde i mit indre univers, passer til fotoet af hende på skærmen. Sød, mild og med små fedtknopper omkring øjnene. I de mindre klassetrin havde jeg hende i religion. Hvis vi havde glemt vores bøger, måtte vi først fortælle hende det, når timen var omme. Guds fred skulle åbenbart hvile over klasseværelset, når vi beskæftigede os med de 10 bud. Hvilket barn kunne modstå den fristelse, der bød sig her. Ingen anmærkninger i protokollen og alt åndede idyl, når man tav om den glemte salmebog, der lå hjemme på spisebordet. Mon ikke Vorherre tilgav os vores tilbøjelighed til at glemme at tilstå sin brøde efter timen.         Efter hvert eneste frikvarter stod Viceinspektricen på reposen mellem stue og første sal på pigesiden. Hun stod med hændende samlet foran sig, hilsende, smilende og tyssende på de elever der talte på vejen op ad trappen. Når man passerede hende, nejede alle - også da vi var 16/17 år - undtagen pigerne fra Nørrevoldskolen. Jeg har hørt fra en jævnaldrende veninde, der gik på Ny Carlsbergvej skole, at deres viceinspektrice også stod på trappen mellem stue og første sal, og også med hænderne samlet foran sig, gad vide, om det stod i arbejdsbeskrivelsen for viceinspektricer i Kjøbenhavn og omegn.
Skriver Margot.

Skolens logo anno 1925 Skolens logo anno 1925
ØS 1933-66
Ellen Sløk-Andersen

ØS 1934-57
Edith Petersen
g. Ravn.
Lærerinde Zahle 1927
Faglærer i sang og stemmedannelse 1931.
Edith Petersen
Udsnit fra gruppebillede taget
ved Chr. Østrups jubilæum 1954

ØS 1935-71
Sigrid Aarup
ØS 1935-59
Gerhard Olsen,
blev 1960 udnævnt til
skoleinpektør på Lykkebo skole.

ØS 1936-77
Ida Sofie Lund
ØS 1936-77
Ida Wolter

ØS 1937-71
Ove Stenbuch-Jensen

1906 - Personale - 2006 Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2020- Webredaktionen Skolekammeraten
galleri2 er redigeret den 21.08.2017,
og er i alt hentet 2580 gange af 819 brugere (45%).