Østrigsgades Skole


13982

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

I skolegården.
Brugernes fotos fra leg og eksamensafslutning i skolegården.

17 juni 1954

Fr. Sløk-Andersen - Inge, Lone, Ivan Waage-Jensen, Karin, Bente og Helen
og eksamensdagen - alle i den lille skolegård.
(Kilde: Inge Larsen der også har scannet).


1955

Billederne viser Karina, Judy, Karin, Lis m.f. og Jette, Helen, Lena, Lone, Ingrid, Vinni, Judy og Karin.
(Kilde: Inge Larsen der også har scannet).


1956
Det var vist nok klasseværelse nr. 19 med klasselærer Waage Jensen, december 1956
(Kilde: Inge Larsen der også har scannet).


DEN SIDSTE DAG
      Som en Selvfølge, naar Tankerne falder tilbage paa skolen, kommer Minderne, og et af de bedste fra vor Skolelid er: Den sidste Dag. Det lyder nu ikke helt godt, og det var da heller ikke det, at det var sidste Skoledag, der gjorde Dagen til et af de bedste Minder, men derimod, at man allerede følte sig som »voksen«, hvis Meninger og Ideer man ogsaa skulde tage et lille Hensyn til.
      Vi følte os ligesøm de foregaaende Eksamensklasser forpligtet til at holde den gamle Tradition i Ære øg bære Sløjfer i Haaret. Selv Tanken om den forestaaende Eksamen kunde ikke ødelægge det gode Humør. I Skoletimerne opførte vi os som 1.-2. Klasses Børn, en Rolle, vi fuldstændig gik op i; nogle Lærerinder tog det fra den gemytlige Side, andre kunde blive lidt irriterede, naar det gik lidt for »morsomt« til. I Frikvartererne gik det hedt til. Hele Gaarden var i vor Besiddelse, de andre Klasser stod og saa maabende til; baade paa Legene og de mærkelige Dekorationer i Haaret. Vi vil nu ikke sige, at alle var lige skønne at skue med Sløjferne og de korte Kjoler; det er jo ikke alle Ben, der er lige vel egnede til Fremvisning.
      I den sidste Skoletime kunde vi dog ikke skyde den Tanke fra os, at vi nu havde den lange Eksamensmaaned for os, inden vi sagde Skolen Farvel: men naar Eksamen saa var slut, kunde vi ogsaa nyde den velfortjente Sommerferie, inden vi traadte ud paa »Livets vanskelige Bane«.
      Det var en dejlig Tid -- men Østrigsgades Skole glemmer vi aldrig.
Liling.
i »SKOLEKAMMERATEN« 13.Aarg. nr.2
1. juli 1936, side 2.
Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering pÃ¥ www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2018- Webredaktionen Skolekammeraten
eksamifest er redigeret den 24.07.2006,
og er i alt hentet 1551 gange af 611 brugere (33%).