strigsgades Skole


Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege p ord eller billeder, hvor under der kan vre gemt uddybende eller forklarende tekst.

Kronologi
Begivenhed
Fra(-til)  
Oprettes Østrigsgade Skole som kommunal friskole.
Østerrigsgades Skole begyndte sin virksomhed 1. April 1906 og den nye skolebygning i »Østerrigsgade« tages i brug i august med 1180 elever, der i skoleåret voksede til 1444.
Skoleinspektøren er Arild Sørensen med en stab af 45 lærere til 48 klasser.
I "Kommissionen for Friskolen i Østerrigsgade" sidder Alfred Frantsen, Chr. Hansen og Hjalmar Madsen.
1906  
Skoleinspektør Arild Sørensen.
1906-17  
Elevtallet steget til 1670 i 59 klasser med 52 lærere.
1909  
Elevtallet stiger yderligere til 1767 i 62 klasser med 56 lærere.
1910  
Elevtallet faldt til 1484, 46 lærere underviste 52 klasser.
1911  
Steg elevtallet atter til 1504 fordelt i 53 klasser undervist af 46 lærere.
1912  
Eleverantallet voksede til 1635 fordelt i 54 klasser undervist af 49 lærere.
1914  
Kun små variationer, +3 klasser, 1698 elever og to ekstra lærere.
1915  
ca. 1915 overtager Københavns Kommune Østrigsgade skole. (Oplyst af Københavns Stadsarkiv, en påstand der skal verificeres, opklares). Det der sker er antagelig, at skolens status som
"friskole"
er så alment et begreb for kommuneskoler, at betegnelsen glider ud af sproget.
Fra februar 1915 til maj 1922 kendes endnu ingen skoleefterretninger, der anses for tabt. Oplysningerne findes måske alligevel i andre endnu ikke efterforskede kilder.
Efterfølges skoleinspektør Arild Sørensen af V. G. Zangenberg.
1917  
Skoleforeninger for udgåede mandlige hhv. kvindelige elever søges oprettet med vekslende succes.
1917-21  
Den nybyggede skole ved Lergravsvej tages i brug og en stor del af Østrigsgades Skoles lærerstab og elever forflyttes hertil.
1918-19 måtte strigsgades skole stille lokaler til rådighed for de mange husvilde i perioden, og dele af Ø.S.s elever fik i dette tidsrum deres undervisning på den just nybyggede Lergravsvejens Skole, idet eleverne på de to skoler skiftedes til at få undevisning hver anden dag.
1918  
1. februar efterfølges Skoleinspektør V. G. Zangenberg af O. A. Larnøe.
1920  
Skolekommissionen for komuneskolen i Østerrigsgade er Th. Lomholt-Thomsen sammen med de tidligere Chr. Hansen og Hjalmar Madsen.
Elevtallet var i skoleåret (april 1921-22) faldende til 1374 elever fordelt i 45 klasser undervist af 43 lærere.
I slutningen af august 1921 "En kreds af skolens udgåede mandlige elever samledes og dannede en skoleforening. Den nystiftede forening, der snart vandt god tilslutning, har ligesom den nogle år ældre kvindelige elevforening holdt en del vellykkede sammenkomster på skolen i årets løb med underholdning af forskellig art (koncert, forestilling, gymnastikopvisning o.l.)" står der i skoleefterretninger.
1922  
I tiden op til 1930 stabiliserer elevtallet sig mellem 1300 og 1400.
1930  
»Den Lille Skole« i Ungarnsgade bygges som en slags filial til den 25 år ældre 'store skole'. I begyndelsen betegnet 'lille skole' og siden kaldt »Den Lille Skole« - men aldrig »Lilleskolen«! Den rummede foruden klasseværelser bl.a. en stor gymnastiksal for piger samt en aula med fest- og teatersal.
1931-33  
var antallet af elever i Københavns kommunale Skoler 63.307 og der betales i mellem-, real- og gymnasieklasser mellem kr 2,50 og kr. 20,- mdlg. hvis hjemmets skattepligtige indkomst lå over kr. 3.050 med stigende takt for hver kr. 1.000.
1932  
Skolens 3. inspektør, A. O. Larnøe dør i november og afløses 1. januar 1934 af Niels Hjelme.
1933-34  
O. Steenbuch-Jensen ansættes på Ø.S.
1937  
Tyske flygtninge indkvarteres på skolen og undervisningen flyttes til tilfældige lokaler i kvarteret. F.eks. Krybten i Nathanaels Kirke, et lille hus for enden af Geislersgade, Frankrigsgade Skole m.fl.
1945  
.... Bl.a. min klasse gik i Socialdemokratiets lokaler i Geislersgade 17, hvor der i dag er Socialdemokratisk Ungdomshjem.
Mon ikke det er dette hus, der menes.
Med venlig hilsen Rose Marie Spooner (1938-1947)
var skolen igen klar til sit oprindelige formål
1946  
De drivende kræfter bag »Østrigsgades Skoleforening« opgiver efter sommerferien at drive foreningen videre grundet manglende økonomi og tilslutning. I stedet overdrages ca. 8.000 kr. i foreningens fonde til skolen, hvor de i dag (antageligt) stadig hjælper efter deres formål.
1951  
Skolens 4. inspektør, Niels Hjelme, dør efter 18 år på posten og efterfølges af Jørgen Haahr.
1952  
Ø.S. 50 års Jubilæum med festkantate af Gerhard Olsen og Ove Steenbuch-Jensen
1956  
O. Steenbuch-Jensen går på pension.
1971  
Ellen Schæbel dør 30. januar og Inger Hansen 24. februar - nekrologer i årsberetningen 1972-73.
1973  
Jørgen Haahr falder for aldersgrænsen og går på pension 1. august 1975 og afløses af Skoleinspektør Per Sørensen.
1975  
Ø.S. 75 års Jubilæum.
1981  
Jørgen Haahr dør i maj - nekrolog i Årsberetning 1984-85.
Øresundsvejens skole nedlægges og en del lærere overflyttes til Ø.S. 1. august 1985.
1985  
Marianne Bergquist affløser Per Sørensen i inspektørstolen.
1992  
Jan Thenning Andersen bliver ny skoleinpektør.
1998  
Internettet er strkt p vej til at blive en almindeligt benyttet kommunikationskanal. Stadigt oftere brugt merkantilt i TV vokser mediet ud til den bredere befolkning, der tager det i brug p et stadigt stigende antal af private hjemmesider. Gennem disse og efterflgende elektronisk post fr tidligere familie, venner og kammerater kontakt p tvrs af bde lands og verdensdele.
1998  
Udviklingen i forskellige private tiltag frer tidligt i 2002 til oprettelsen af et "Community" i iGroups, der dog hurtigt viser sig for stramt og dyrt, da Interessen i tilslutningen viser sig overvldende stor.

Skolen bliver renoveret og opgraderet med bl.a. et topmoderne pædagogisk center, faglokaler og bygningen får nyt tag - for 30 mil. kroner.

1999-2002  
I dagene omkring skolens 97 rs fdselsdag bestilles og oprettes domnet www.skolekammeraten.dk, der snart overtager det tidligere initiativs medlemmer og opgaver.
1. april 2003  
Skoleinpektør Jan Thenning Andersen afløses af et team med Torben Vorstrup som skoleleder. Skolen undeviser nu eleverne i team. Indskoling-, mellem-, overbygning- og Læseklasseteam, en progressiv form at organiserede undervisningen i, som Østrigsgades Skole var den første i København til at indføre.
Læs videre på skolens nye flotte, informative og velopdaterede hjemmeside.
Marts 2004  
Arild Sørensens buste er ikke mere hengemt i skolens arkiv. For 1 r siden blev den taget frem og str nu i vindueskarmen p inspektrkontoret.
Et portrætgalleri af samtlige skoleinspektører siden 1906 er ophængt som enkeltportrætter over indgangen til lærerværelset.
1. august 2005  
»blev skolens nye vrkstedsomrde indviet af borgmester Per Bregengaard. Bde fr, under og efter indvielsen summede skolegrden af liv. For brnene var det lrdagsskole og mange forldre havde taget imod invitationen og var mdt i skole for at besge de boder m.m. brnene havde lavet og hvorfra flere aktiviteter foregik.
Skolens kor underholdt med 2 sange og hjalp godt med p fllessangen. Det var ogs dagen hvor skolens 99 rs fdselsdag blev fejret med maner.« kan der lses p skolens hjemmeside.
At fdselsdagen nvnes skyldes sikkert den efterflgende kritik, fordi skolebestyrelsen og skolen kort derefter beslutter at negligere de historiske fakta og flytte skolens fdselsdag frem til afholdelse sammen med en gentagelse af det tildligere, ivrigt succesfyldte arrangement for brnene i august.
Til tidligere elevers store forundring og skuffelse tillgges jubi­lums­datoen ingen betydning, lige som festligholdelsen, set i relation til tildligere arrangementer, bliver strkt reduceret.
27. august 2005  
På denne dag er det præcis 100 år siden »sterrigsgades Skole« begyndte sin friskole­virksomhed i lånte lokaler på Christianshavn og skoler på Øresundsvej.
For de, der har oplevet festlighederne på halvvejen er det spændende hvad det forestående jubilæum vil fører med sig.
1. april 2006  
Skolens 100 rs jubilum (1. april) festligholdes for honoratiores og inviterede.
25. august 2006  
ben hus i anledning af 100 rs jubilet, med musik, sang. mad og drikke.
26. august 2006  
Et flertal af S-SF-R i Borgerrepræsentationens Børne- og Ungeudvalg fremlgger et forslag, der reelt nedlægger Østrigsgades Skole fra 2008  
† 14. august 2007  
Gamle elever samlet sidste mandag i september samler underskrifter mod det fremlagte forslag. 
24. september 2007  
Forligspartierne møder elever, forædre, lærer, skoleledelse og tidligere elevers indsigelser ved en høring på skolen.  
4. oktober 2007 
Det sidste skoleår som Østrigsgades skole
2007-2008  
Selv om det er vemodigt kan det dog glæde, at den gamle skole fortsætter, blot med et nyt navn, og reelt en overtagelse af den nedlagte Sundpark skole.
Elevtallet hæves så selv med de tilførte lokaler, kommer klasseprocenten mistænkeligt nær grænsen
2008-2009  
 
 
 
 Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering p www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo image
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2017- Webredaktionen Skolekammeraten
jubel er redigeret den 20.07.2009,
og er i alt hentet 389 gange af 171 brugere (9%).